Wolne miejsca - II tura rekrutacji

Lista kierunków i form studiów (dla kandydatów z polskim obywatelstwem), na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, stan na dzień 8.09.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Liczba miejsc
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 15  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS 26  
analityka chemiczna WCH 78  
architektura WBAIŚ 26  
architektura (język angielski) WBAIŚ 3  
automatyka i robotyka WM 44  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 30 4
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 9  
biotechnologia WBINOŻ 74  
budownictwo WBAIŚ 65  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* 13  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* 2  
Business Studies OIZ/CKM 7  
chemia WCH 104  
chemia budowlana WCH 34  
Computer Science WEEIA/CKM* 12  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ 54  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 10  
elektronika i telekomunikacja WEEIA 39  
elektrotechnika WEEIA 32 13
energetyka WM 35  
fizyka techniczna WFTIMS 34  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 8  
Information Technology WFTIMS/CKM* 6  
informatyka WEEIA 76 7
informatyka stosowana WFTIMS 48  
informatyka w ochronie środowiska WCH 60  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
52 22
inżynieria biomedyczna WEEIA 45  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 50  
inżynieria materiałowa WM 22  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 40  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 62  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 17  
logistyka WOIZ 32  
marketing w przemyśle WOIZ 15  
matematyka stosowana WFTIMS 37  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* 13  
Mechanical Engineering WM/CKM* 6  
mechanika i budowa maszyn WM 58 34
mechatronika WEEIA 50  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 55  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* 11  
nanotechnologia WCH 64  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP 31 22
planowanie przestrzenne WBAIŚ 44  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 22  
technologia chemiczna WCH 107  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 45  
transport WM 31  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 29  
wzornictwo WTMIWT 52  
zarządzanie WOIZ 27  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ 25 7

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**   minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kierunku
 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Poznaj nasz kampus