STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopień

Wykaz kierunków studiów drugiego stopnia, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie uznania efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku
automatyka i robotyka WEEIA
automatyka i sterowanie robotów WEEIA
biogospodarka zrównoważona WBiNOŻ
biotechnologia WBiNOŻ
budownictwo WBAIŚ
chemia WCH
chemia budowlana WCH
chemia w kryminalistyce WCH
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM*
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA
elektrotechnika WEEIA
energetyka WM
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ
fizyka techniczna WFTIMS
Human-Computer Interaction WEEIA
Industrial Biotechnology WBiNOŻ
informatyka WEEIA
informatyka stosowana WFTIMS
inżynieria biomedyczna WEEIA
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ
inżynieria materiałowa WM
inżynieria środowiska WIPOŚ
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ
Master in Mechanical Engineering WM/CKM*
Master of Business Studies WOiZ/CKM*
Master of Operations Management WOiZ/CKM*
matematyka stosowana FTIMS
mechanika i budowa maszyn WM
mechatronika WEEIA
nanotechnologia WCH
nanotechnologia (język angielski) WCH
papiernictwo i poligrafia WOiZ/CPP
planowanie przestrzenne WBAIŚ
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA
technologia chemiczna WCH
technologia kosmetyków WBiNOŻ
technologia żywności i żywienie człowieka WBiNOŻ
transport WM
włókiennictwo WTMiWT
włókiennictwo (język angielski) WTMiWT
wzornictwo WTMiWT
wzornictwo (język angielski) WTMiWT
zarządzanie WOiZ
zarządzanie i inżynieria produkcji WOiZ
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBiNOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMiWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOiZ- Wydział Orgaznizacji i Zarządzania

Poznaj nasz kampus