Lista kierunków II stopień

Wykaz kierunków studiów drugiego stopnia, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie uznania efektów uczenia się

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
biotechnologia (4-semestralne) WBiNOŻ 2  
budownictwo WBAIŚ 3 2
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* 2  
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA 2  
elektrotechnika WEEIA 2  
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 5  
Future Mobility WM/CKM* 3  
informatyka WEEIA 2  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 5  
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ 2 2
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* 3  
Master of Business Studies WOIZ/CKM* 2  
matematyka stosowana FTIMS 5  
mechanika i budowa maszyn WM   3
nanotechnologia (język angielski) WCH 1  
papiernictwo i poligrafia WOiZ/CPP   2
planowanie przestrzenne WBAIŚ 2  
Smart Manufacturing** WM/CKM* 2  
technologia kosmetyków WBiNOŻ 2  
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBiNOŻ 2  
włókiennictwo WTMiWT 1 1
włókiennictwo (język angielski) WTMiWT 1  
wzornictwo WTMiWT 2  
wzornictwo (język angielski) WTMiWT 1  
zarządzanie WOiZ 2 2
zarządzanie produkcją WOIZ 2 2
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** kierunek przewidziany do uruchomienia

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBiNOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMiWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOiZ- Wydział Orgaznizacji i Zarządzania

Poznaj nasz kampus