Inżynieria środowiska w budownictwie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (stacjonarne)

4 lata (niestacjonarne)

Czy wiesz że?

Łódzka sieć kanalizacyjna ma łączną długość ponad 2000 kilometrów. Wraz z wodociągami tworzą one podziemny labirynt o łącznej długości 4000 kilometrów (czyli mniej więcej tyle, ile wynosi bezpośrednia odległość z Łodzi do Dubaju).

Poznaj nasz kampus