75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek energetyka jest wspólnym przedsięwzięciem wydziałów Mechanicznego oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, mającym na celu przygotowanie wysokiej jakości kadr dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Program studiów uwzględnia procesy wytwarzania i przetwarzania energii w różnych postaciach (energia cieplna, mechaniczna, elektryczna), maszyny i urządzenia biorące udział w tych procesach, systemy i sieci elektroenergetyczne, a także zagadnienia projektowania, technologii produkcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń dla energetyki i przemysłu petrochemicznego. W toku studiów pogłebiana jest wiedza z zakresu energetyki odnawialnej, a także zagadnienia związane z pomiarami i automatyką przemysłową. Połączenie wiedzy i umiejętności z dwóch dyscyplin: inżynierii mechanicznej oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki zapewnia absolwentom unikalny zestaw kompetencji, pozwalający na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

Kształcenie na studiach I stopnia odbywa się w ramach dwóch specjalności, co umożliwia lepsze dopasowanie umiejętności nabytych przez absolwenta, do oferty i wymagań przyszłych pracodawców.

maszyny energetyczne - tu rozwiajne są zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji turbin parowych i gazowych, silników cieplnych, sprężarek i pomp, urządzeń chłodniczych oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; elektroenergetyka  - na tej specjalności rozwijane są zagadnienia dotyczące technologii wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i dystrybucji oraz konstrukcji i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych).

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Specjalności: 
  • maszyny energetyczne
  • elektroenergetyka
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (7 semestrów)

4 lata (8 semestrów)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci energetyki uzyskują wiedzę i umiejętności inżynierskie, w zakresie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń energetycznych, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi inżynierskich jak i nowoczesnych programów komercyjnych do komputerowego wspomagania projektowania oraz symulacji numerycznych przepływów, w tym obliczeń wytrzymałościowych oraz obliczeń elektrycznych maszyn. Posiadają wiedzę na temat funkcjonowania złożonych systemów energetycznych takich jaki siłownie cieplne, systemy i sieci elektroenergetyczne oraz ich elementów składowych,  a także urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Mogą zdobywać zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych, zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii, w firmach projektowych i wykonawczych przemysłu petrochemicznego, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a także firmach związanych z pomiarami i automatyka przemysłową.

Wśród pracodawców absolwentów tego kierunku znajdują się takie firmy jak ABB,  General Electric, Siemens, Pratt&Whitney, PKN Orlen, Veolia czy PGE.

Polski

Poznaj nasz kampus