STRONA GŁÓWNA

Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia obejmują m.in. problematykę niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii i zmniejszania zagrożeń środowiska. Studenci poznają nowoczesne technologie w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn wirnikowych – turbin parowych i gazowych, silników lotniczych, sprężarek, pomp. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wśród przedmiotów kierunkowych są m.in. ekonomia, zarządzanie i marketing, czy nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane w praktyce inżynierskiej. Studenci energetyki otrzymują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (7 semestrów)

Sylwetka absolwenta: 

Osoby, które ukończą energetykę mogą być zatrudnione w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.

Absolwenci tego kierunku mają wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów. Znają podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do podjęcia własnej działalności gospodarczej. 

Polski

Poznaj nasz kampus