Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (7 semestrów)

Czy wiesz że?

 

Paliwo jądrowe o masie 1 g. może zostać wykorzystane do wytworzenia takiej samej ilości energii, co 2500 t. węgla.

Poznaj nasz kampus