75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Energetyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (7 semestrów)

4 lata (8 semestrów)

Poznaj nasz kampus