Informatyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Czy wiesz że?

Centrum Technologii Informatycznych PŁ, w którym kształcą się studenci kierunków informatycznych na PŁ, ma powierzchnię 4,5 tys. m2. Powstało w nim 21 specjalistycznych laboratoriów z ponad 450 stanowiskami dla studentów. Centrum posiada również 4 sale wideokonferencyjne oraz profesjonalną salę kinową umożliwiającą oglądanie materiałów 3D, która pomieści ponad 100 osób. Całość inwestycji warta jest ponad 50 mln złotych.

Poznaj nasz kampus