STRONA GŁÓWNA

Informatyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia inżynierskie na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki, a także wiedzy podstawowej i ogólnej - w tym, z obszarów pokrewnych informatyce - niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera. Proponowany program studiów obejmuje głównie zagadnienia programistyczne, uzupełnione niezbędną wiedzą dotyczącą sprzętu komputerowego. Student zdobywa także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów typowych dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich. Ponadto, nabywa niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego.

Zajęcia na studiach inżynierskich prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w informatyce, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także brać udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej. Wybierz tylko odpowiednią specjalność.

 

 

Specjalności: 
  • bazy danych i systemy ekspertowe
  • inżynieria oprogramowania
  • systemy sieciowe
  • technologie internetowe
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka na WEEIA zdobywają kompetencje cenione zarówno na lokalnym jak i globalnym rynku pracy. Studia I stopnia przygotowują do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy samodzielnej jak i zespołowej, a także do pracy na stanowiskach kierowniczych i organizacji pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Zdobyte wykształcenie absolwent może wykorzystać w szeroko rozumianej gospodarce opartej na wiedzy, w firmach sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości (MŚP), jak i w różnych gałęziach przemysłu.

WEEIA prowadzi także studia inżynierskie w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. W ramach kierunku informatyka realizowane są studia według programu kształcenia Computer Science.

Polski

Poznaj nasz kampus