75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Zasady kwalifikacji i przeliczania oceny z dyplomu ukończenia studiów w roku akademickim 2019/2020

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

s = d + r

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

    r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

 

Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

          W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów
najwyższy celujący lub równoważny 100
  bardzo dobry lub równoważny 92
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 84
  dobry lub równoważny 76
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 68
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku  skali ocen zawierającej pięć poziomów:

poziom w skali ocen ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d- liczba punktów
najwyższy bardzo dobry lub równoważny 100
  ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny 90
  dobry lub równoważny 80
  dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny 70
 najniższy pozytywny dostateczny lub równoważny 60

W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

d = k×100

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

automatyka i robotyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
automatyka i sterowanie robotów posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
biogospodarka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
biotechnologia posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia budowlana posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
chemia w kryminalistyce posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Computer Science and Information Technology posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
Electronic and Telecommunication Engineering posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

elektrotechnika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
energetyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
fizyka techniczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
Industrial Biotechnology posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana

informatyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
inżynieria biomedyczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria chemiczna i biochemiczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria materiałowa posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
inżynieria środowiska posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
mechanika i budowa maszyn posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
mechatronika posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

rewitalizacja miast

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych
technologia chemiczna posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia kosmetyków posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
transport posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (j. angielski) posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (j. angielski) posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika

 

 

Poznaj nasz kampus