STRONA GŁÓWNA

Mechanical Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki. Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY:

 • Materials Science
 • Basic Mechanical Engineering
 • Computer Aided Design
 • Electronics and Electrical Engineering
 • Modern Physics
 • Fluid Mechanics and Thermodynamics
 • Design and Maintenance of Machines
 • Advanced Mechanical Engineering
 • Automatics and Robotics
 • Energy Resources and Conversion
 • Dynamics of Machines

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczegółnych semestrach znajduje się na stronie.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia. Obejmuje ono, oprócz wiedzy inżynierskiej, również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

Polski

Poznaj nasz kampus