regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej obowiązuje zarówno słuchaczy studiów, jak i pracowników Uczelni, w zakresie organizacji i przebiegu procesu kształcenia. 

Poznaj nasz kampus