Analityka chemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Czy wiesz że?

Analityka chemiczna jest nowym kierunkiem studiów, który został wyodrębniony z kierunku Chemia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na analityków chemicznych, zgłaszane przez członków Rady Biznesu.

Poznaj nasz kampus