STRONA GŁÓWNA

Analityka chemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej, ale także chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki. Studenci poznają także sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. Uczą się, jak postępować z odpadami i promować zrównoważony rozwój. Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie samodzielności, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Wydział Chemiczny pozwala studiującym na pełne wykorzystanie swojego potencjału w postaci udostępnienia specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych w ramach zajęć.

Przedmioty w poszczególnych semestrach znajdują się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku analityka chemiczna są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych oraz w innych jednostkach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analityki chemicznej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych, separacyjnych, potrafią posługiwać się nowoczesną aparaturą analityczną.

Polski

Poznaj nasz kampus