STRONA GŁÓWNA

Planowanie przestrzenne

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Czy wiesz że?

Różnica temperatury między centrum miasta a terenami podmiejskimi może wynosić nawet 12 stopni Celsjusza.

Poznaj nasz kampus