STRONA GŁÓWNA

Automatyka i robotyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji, a także wykształcenie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych urządzeń i procesów technologicznych. Studenci uczą się skutecznego wykorzystania metod matematycznych do projektowania systemów sterowania, modelowania i symulacji cyfrowej oraz przygotowują się do uruchamiania układów automatycznego sterowania i nadzoru z wykorzystaniem systemów komputerowych, sterowników mikroprocesorowych, programowalnych sterowników logicznych, robotów i innych dostępnych współcześnie technologii. Zdobywają umiejętności projektowania systemów przestrzennie rozłożonych, które wymagają stosowania przemysłowych sieci komputerowych i oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Uczą się programowania robotów przemysłowych oraz projektowania i programowania robotów mobilnych.

Program studiów stacjonarnych I stopnia na tym kierunku znajduje się na stronie programy.p.lodz.pl

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to m.in.: automatyka przemysłowa, robotyka, energetyka, transport, sterowanie procesów przemysłowych oraz systemy sterowania, które są wszechobecne we wszystkich gałęziach przemysłu. Absolwenci automatyki i robotyki mogą pracować w zawodach takich jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych oraz prowadzić działalność inżynierską we własnych firmach.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus