STRONA GŁÓWNA

Automatyka i sterowanie robotów

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. 

Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci automatyki i sterowania robotów są przygotowani do pracy we wszystkich zakładach przemysłowych i instytucjach (innych jednostkach) wdrażających nowoczesne technologie, w których sterowanie automatyczne staje się nieodzownym elementem, warunkującym konkurencyjność gospodarki.

Absolwenci mogą pracować w zawodach takich jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych oraz prowadzić działalność inżynierską we własnych firmach.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus