STRONA GŁÓWNA

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Osoby, które wybrały studia na tym kierunku, zdobywają wiedzę w zakresie innowacyjnego materiałoznawstwa, optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania. Poznają metody analizy zachowań konsumentów, działań konkurencji oraz kosztów produkcji. Rozwijają umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku prezentacyjnego, fotografii promocyjnej, budowy makiet, czy też modeli i prototypów.

Dodatkowo uczą się jak zarządzać zespołem projektowym, własnością intelektualną i finansami firmy projektowej.

Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, każdy zdobywa praktyczne kompetencje pozwalające realizować zadania stawiane projektantom wzornictwa przemysłowego.

Kształcenie na inżynierii wzornictwa przemysłowego skoncentrowane jest w szczególności na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych z obszaru przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci inżynierii wzornictwa przemysłowego posiadają wymaganą we wzornictwie przemysłowym wiedzę oraz umiejętności, w tym umiejętności o charakterze praktycznym, z obszaru:

  • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
  • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
  • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
  • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
  • ergonomii projektowej oraz innych humanocentrycznych podejść projektowych.

Są gotowi do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach: przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań. Mogą pełnić rolę projektanta wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych, działając zarówno w wydzielonych strukturach odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu, jak i w charakterze samodzielnego projektanta. Mają możliwość

prowadzenia niezależnej praktyki projektowej, świadcząc usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, w szczególności opracowując projekty form przemysłowych.

Polski

Poznaj nasz kampus