STRONA GŁÓWNA

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Osoby, które wybrały studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w branży industrial design, między innymi ucząc się:

 • innowacyjnego materiałoznawstwa,
 • optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania,
 • metod analizy zachowań konsumentów oraz działań konkurencji,
 • analizy kosztów procesu rozwoju nowego produktu,
 • rysunku prezentacyjnego, fotografii promocyjnej, budowy makiet, modeli i prototypów,
 • zarządzania zespołem projektowym i finansami firmy projektowej.

Kształcenie koncentruje się na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego projektowania produktów (product design). Projekty semestralne to realne zadania, pochodzące zarówno z przemysłu, jak i z laboratoriów Politechniki Łódzkiej.

Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, każdy zdobywa praktyczne kompetencje pozwalające na pracę jako projektant wzornictwa przemysłowego (industrial designer).

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci inżynierii wzornictwa przemysłowego posiadają wymaganą we wzornictwie przemysłowym wiedzę oraz umiejętności, w tym umiejętności o charakterze praktycznym, z obszaru:

 • metodologii projektowania oraz wiedzy o wzornictwie,
 • plastycznego warsztatu kształtowania formy produktu,
 • materiałoznawstwa i technik wytwarzania,
 • ekonomiki produkcji oraz rynkowych zasad działania,
 • ergonomii projektowej oraz innych humanocentrycznych podejść projektowych.

Są gotowi do podjęcia zatrudnienia w strukturach przedsiębiorstw działających w szczególności w branżach: przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu lekkiego oraz przemysłu opakowań. Mogą pełnić rolę projektanta wzornictwa specjalizującego się w projektowaniu form przemysłowych, działając zarówno w wydzielonych strukturach odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu, jak i w charakterze samodzielnego projektanta. Mają możliwość

prowadzenia niezależnej praktyki projektowej, świadcząc usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, w szczególności opracowując projekty form przemysłowych.

Polski

Poznaj nasz kampus