STRONA GŁÓWNA

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków. Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie  połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach.

W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach.  W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji.

Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Na 4 semestrze studiów możliwe są wybory przedmioty z dwóch ścieżek kształcenia:

  • integracja systemów automatyki budynkowej – obejmująca szereg zagadnień wewnątrz oraz w bliskim obrębie inteligentnego budynku;
  • integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych – związany z wizją inteligentnego budynku w inteligentnym mieście, zasilanego z inteligentnych sieci energetycznych.
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w branży projektowej, jak i wykonawczej.  Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia, łatwo podejmą współpracę z konstruktorami, technologami, architektami, elektrykami, inżynierami budownictwa, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonując w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych jak i sektora publicznego.

Polski

Poznaj nasz kampus