II tura - miejsca dostępne w rekrutacji uzupełniającej

Kierunki dla których limit przyjęć kandydatów zagranicznych został osiągnięty.*

Kierunek Stopień Studia stacjonarne/ niestacjonarne
architektura I stacjonarne
architektura (Architecture) I stacjonarne
Biomedical Engineering and Technologies  I stacjonarne
Business Studies I stacjonarne
Computer Science I stacjonarne
Computer Science and Information Technology  II stacjonarne
elektronika i telekomunikacja (specjalność Applied Electronics) II stacjonarne
Information Technology I stacjonarne
informatyka I stacjonarne
informatyka stosowana I stacjonarne
Master of Business Studies II stacjonarne
zarządzanie I stacjonarne

* kandydaci mogą jednocześnie aplikować na te kierunki. Przyjęcie będzie możliwe jeśli, któryś z przyjętych w I turze kandydatów zrezygnuje ze studiów.
 

 

Kierunki, dla których wstrzymujemy rekrutację na semestr zimowy 2023/2024:

Design II stacjonarne
Energy Systems in the Built Environemnt II stacjonarne
inżynieria środowiska w budownictwie II stacjonarne
Textile Engineering II stacjonarne
Textiles and Fashion Industry I stacjonarne 
włókiennictwo II staconarne
włókiennictwo II niestacjonarne
włókiennictwo i przemysł mody I niestacjonarne 

 

O poszczególnych kierunkach dowiesz się więcej korzystając z naszej wyszukiwarki kierunków.

Limity przyjęć w roku akademickim 2023/2024.

 

Kierunki, na które kandydaci zagraniczni mogą aplikować w czasie rekrutacji uzupełniającej:

Kierunek Stopień Studia stacjonarne/ niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials I stacjonarne
aktuariat i analiza finansowa I stacjonarne
analityka chemiczna I stacjonarne
architektura II stacjonarne
architektura (Architecture) II stacjonarne
automatyka i robotyka I stacjonarne
automatyka i sterowanie robotów I stacjonarne
automatyka i sterowanie robotów I niestacjonarne
biotechnologia I stacjonarne
biotechnologia II stacjonarne
budownictwo I stacjonarne
budownictwo II stacjonarne
budownictwo II niestacjonarne
Business, Society and Technology – j. angielski I stacjonarne
Business, Society and Technology – j. angielsko-francuski I stacjonarne
chemia I stacjonarne
chemia budowlana I stacjonarne
ekotechnologie i bioprocesy I stacjonarne
Electronic and Telecommunication Engineering I stacjonarne
elektronika i telekomunikacja I stacjonarne
elektrotechnika I stacjonarne
elektrotechnika I niestacjonarne
elektrotechnika II niestacjonarne
energetyka I stacjonarne
Energy Systems in the Built Environment II stacjonarne
fizyka techniczna I stacjonarne
Future Mobility II stacjonarne
Industrial Biotechnology I stacjonarne
informatyka I niestacjonarne
informatyka II niestacjonarne
informatyka w ochronie środowiska I stacjonarne
inżynieria bezpieczeństwa pracy I stacjonarne
inżynieria bezpieczeństwa pracy I niestacjonarne
inżynieria biomedyczna I stacjonarne
inżynieria chemiczna i biochemiczna I stacjonarne
inżynieria chemiczna i biochemiczna II stacjonarne
inżynieria materiałowa I stacjonarne
inżynieria ochrony środowiska I stacjonarne
inżynieria środowiska w budownictwie I stacjonarne
inżynieria środowiska w budownictwie II stacjonarne
inżynieria środowiska w budownictwie II niestacjonarne
inżynieria wzornictwa przemysłowego I stacjonarne
logistyka I stacjonarne
Master in Mechanical Engineering II stacjonarne
marketing w przemyśle I stacjonarne
matematyka stosowana I stacjonarne
matematyka stosowana II stacjonarne
Mathematical Methods in Data Analysis I stacjonarne
Mechanical Engineering I stacjonarne
mechanika i budowa maszyn I stacjonarne
mechanika i budowa maszyn I niestacjonarne
mechanika i budowa maszyn II niestacjonarne
mechatronika I stacjonarne
menedżer żywności i żywienia I stacjonarne
Modelling and Data Science I stacjonarne
nanotechnologia I stacjonarne
nanotechnologia - język angielski II stacjonarne
papiernictwo i poligrafia I stacjonarne
papiernictwo i poligrafia I niestacjonarne
papiernictwo i poligrafia II niestacjonarne
planowanie przestrzenne I stacjonarne
planowanie przestrzenne II stacjonarne
Smart Manufacturing* II stacjonarne
systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stacjonarne
technologia chemiczna I stacjonarne
technologia kosmetyków (4-semestralne) II stacjonarne
technologia żywności i żywienie człowieka I stacjonarne
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) II stacjonarne
transport I stacjonarne
włókiennictwo II stacjonarne
włókiennictwo II niestacjonarne
włókiennictwo - język angielski II stacjonarne
włókiennictwo i przemysł mody I stacjonarne
włókiennictwo i przemysł mody - język angielski I stacjonarne 
włókiennictwo i przemysł mody I niestacjonarne 
wzornictwo I stacjonarne 
wzornictwo II stacjonarne
wzornictwo - język angielski II stacjonarne 
zarządzanie II stacjonarne
zarządzanie II niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji I stacjonarne
zarządzanie produkcją II stacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji I niestacjonarne
zarządzanie produkcją II niestacjonarne

Poznaj nasz kampus