Ekotechnologie i bioprocesy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Czy wiesz że?

W gospodarce obiegu zamkniętego nie ma odpadów – są tylko surowce.

Poznaj nasz kampus