Terminy

Terminy składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się:

  • do 10 października  – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim danego roku akademickiego,
  • do 10 marca – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Poznaj nasz kampus