Menedżer żywności i żywienia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

3 lata

Czy wiesz że?

Kierunek daje możliwość ukończenia technicznych studiów licencjackich o profilu praktycznym.

Poznaj nasz kampus