75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Menedżer żywności i żywienia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

3 lata

Poznaj nasz kampus