STRONA GŁÓWNA

Menedżer żywności i żywienia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek realizowany jest przy współpracy dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Taka współpraca pozwala na realizację w programie studiów założeń odnoszących się zarówno do specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności i żywienia jak i kompetencji w zakresie zarządzania i marketingu w branży HoReCa. Menedżer żywności i żywienia człowieka to kierunek o profilu praktycznym. 

Studenci zdobywają umiejętności pozwalające na planowanie, organizację i realizowanie przedsięwzięć w branży hotelarskiej i gastronomicznej, w szczególności:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • zarządzania obsługą firm gastronomicznych z branży hotelarskiej, agrturystycznej itp.;
 • opracowania planów działania, rozwoju i inwestycji firmy;
 • przygotowania oferty handlowej dla różnych grup odbiorców;
 • konstruowania posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi;
 • produkcji gastronomicznej w oparciu o systemy kontroli jakości;
 • działań promocyjnych i marketingowych;
 • kierowania zespołem pracowników.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku menedżer żywności i żywienia są przygotowani do pracy jako menedżerowie specjalizujący się w branży HoReCa, pracujący w gastronomii indywidualnej, systemowej, specjalnej oraz hotelarstwie, agroturystyce itp. To profesjonaliści potrafiący łączyć praktyczne umiejętności i kreatywność z wiedzą z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych, znajomości produktów i trendów oraz z rzeczywistą znajomością zasad tego rynku. Kierunek ten przygotowuje do kierowania zespołem pracowników, pozwala zrozumieć zasady marketingu usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Absolwenci posiadają interdyscyplinarne wykształcenie obejmujące umiejetności z zakresu żywienia, technologii produkcji i oceny jakości żywności oraz zarządzania i marketingu usług. Kierunek daje kompetencje językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla programu studiów gastronomia i hotelarstwo, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w: 

 • przedsiębiorstwach gastronomi indywidualnej, systemowej i specjalistycznej;
 • hotelarstwie;
 • ośrodkach wypoczynkowych i sportowych oraz centrach rekreacji;
 • organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną konsumentów;
 • jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności;
 • placówkach zajmujących się edukacją żywieniową;
 • gospodarstwach agroturystycznych;
 • mediach zajmujących się tematyką gastronomiczną;
 • a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w branży HoReCa.
Polski

Poznaj nasz kampus