STRONA GŁÓWNA

Informatyka stosowana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową. W czasie studiów główny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Wydział prowadzący kształcenie na tym kierunku ściśle współpracuje z firmami branży informatycznej, a dzięki tej współpracy w sposób ciągły unowocześnia program studiów i dostosowuje go do potrzeb rynku pracy.

Studenci informatyki stosowanej biorą udział w programach akademickich wiodących producentów oprogramowania, takich jak: Microsoft Academy, Oracle Academy oraz Cisco Network Academy, dzięki czemu mają możliwość pracy przy użyciu materiałów szkoleniowych przygotowanych przez te firmy, a po zakończeniu zajęć, najlepsi studenci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Biorą udział, z sukcesami, w międzynarodowych konkursach informatycznych, takich jak np. Microsoft Imagine Cup.

Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału – w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych, studenci mają dostęp do najnowszych technologii, związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowymi, biometrią, sztuczną inteligencją, inżynierią oprogramowania, sieciami komputerowymi i systemami mobilnymi.

Wydział prowadzi również studia na tym kierunku w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Specjalności: 
 • grafika komputerowa i multimedia
 • inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • infrastruktura i aplikacje sieciowe
 • Internet rzeczy i aplikacje mobilne
 • inżynieria baz danych
 • technologie gier i symulacji komputerowych

UWAGA: specjalności wybierane są tylko na studiach stacjonarnych.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku informatyka stosowana oferowanego przez Wydział FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • programiści,
 • analitycy i inżynierowie systemowi,
 • administratorzy baz danych,
 • graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji,
 • projektanci i programiści gier komputerowych,
 • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
 • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus