STRONA GŁÓWNA

Informatyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci pracują z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi z nich otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału - w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych studenci mają dostęp do najnowszych technologii związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowych, biometrią i systemami mobilnymi.

Wydział prowadzi również ten kierunek w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
 • grafika komputerowa i multimedia*
 • inżynieria oprogramowania i analiza danych
 • infrastruktura i aplikacje sieciowe
 • Internet rzeczy i aplikacje mobilne*
 • inżynieria baz danych
 • technologie gier i symulacji komputerowych*

* specjalności tylko na studiach stacjonarnych

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku informatyka oferowanego przez Wydział FTIMS nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Firmy, czyli przyszli pracodawcy, monitorują i opiniują programy kształcenia. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • programiści,
 • analitycy i inżynierowie systemowi,
 • administratorzy baz danych,
 • graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji,
 • projektanci i programiści gier komputerowych,
 • testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
 • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.

 

Polski

Poznaj nasz kampus