STRONA GŁÓWNA

Inżynieria materiałowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki ponad podziałami, znajdująca swoje odzwierciedlenie we wszystkich gałęziach przemysłu.  Studenci poznają materiały inżynierskie stosowane m.in. w medycynie,  lotnictwie, motoryzacji, energetyce, budownictwie. Poznają też sposoby i umiejętności doboru tych materiałów do budowy aparatury i elementów w różnych obszarach przemysłu. Poprzez nowoczesne metody nauczania tj. Problem Based Learning i Design Thinking, wraz z wykorzystaniem najnowszej aparatury badawczej oraz technik komputerowych do symulacji, analiz przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń, studenci zdobywają wiedzę niezbędną do kształtowania lub oceny materiałów inżynierskich, ich struktury i właściwości z uwzględnieniem technik recyklingu.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent tego kierunku studiów ma wykształcenie właściwe dla inżyniera mechanika/materiałoznawcy umożliwiające podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu na stanowisku konstruktora, technologa obróbki cieplnej, plastycznej, specjalisty do spraw materiałowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych i ceramicznych.

Osoby z dyplomem inżyniera po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA przygotowane są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Polski

Poznaj nasz kampus