75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria materiałowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studenci inżynierii materiałowej zdobywają wiedzę i umiejętnosci w obszarze materiałów inżynierskich, ich struktury, właściwości, technik wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu. Obszar ten obejmuje w szczególności materiały metaliczne, niemetaliczne, kompozytowe oraz nanomateriały o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach. Ponadto rozwijają wiedzę w zakresie racjonalnego doboru i projektowania materiałowego oraz kontroli jakości produkcji. Uczą się projektować oraz stosować procesy technologiczne kształtujące właściwości materiałów pod kątem warunków ich eksploatacji. W toku studiów nabywają umiejętności jak stosować nowoczesne metody i techniki badań materiałów, w tym: struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości fizyko-chemicznych. Dowiadują się, jak można badać i identyfikować przyczyny niszczenia i zużycia materiałów oraz im przeciwdziałać.

Kształcenie na studiach I stopnia odbywa się w ramach dwóch specjalności:

  • materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni - specjalność realizowana na Wydziale Mechanicznym. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i doboru inżynierskich materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stopów metali. Potrafi stosować metody i procesy technologiczne kształtujące właściwości materiałów pod kątem warunków ich eksploatacji, w tym warstwy powierzchniowej;
  • polimerowe materiały kompozytowe - specjalność realizowana na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, przygotowuje do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne materiały i technologie polimerowe. Gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących otrzymywania i oceny właściwości polimerowych materiałów kompozytowych w tym biopolimerów oraz polimerów o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w każdym semestrze na pierwszej specjalności dostępna jest  na stronie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w każdym semestrze na drugiej specjalności dostępna jest na stronie.

 

Specjalności: 
  • materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni
  • polimerowe materiały kompozytowe
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie:

  • jako specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania, badania i kształtowania właściwości materiałów, praktycznie w każdej gałęzi przemysłu;
  • jako specjaliści w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach w branży: lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej, maszynowej, kosmicznej, militarnej, medycznej, nanotechnologii, itp.;
  • na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą produkcji, projektowaniem, wytwarzaniem, obróbką i przetwórstwem materiałów, obrotem materiałami;
  • w działach badawczo-rozwojowych i kontroli jakości;
  • w jednostkach dozoru technicznego oraz kontroli technicznej.

Absolwenci inżynierii materiałowej mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus