STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia  licencjackie na kierunku zarządzanie umożliwiają zdobycie wiedzy ekonomiczno-menedżerskiej z elementami technicznymi i praktyką. Studenci poznają zagadnienia związane z psychologią, historią gospodarczą, zarządzaniem kadrami, finansami, marketingiem i procesami produkcyjnymi. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit. Kierunek obejmuje szeroki zakres kształcenia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz metod i technik zarządzania, zarządzania projektami oraz zarządzania jakością. W programie kształcenia uwzględniono także miękkie aspekty zarządzania, co pozwala wzbogacić podstawową wiedzę menedżerską o innowacyjne działania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi czy komunikację interpersonalną. Absolwent studiów licencjackich potrafi analizować sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także wyciągać prawidłowe wnioski potrzebne do podejmowania decyzji menedżerskich.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • zarządzanie sprzedażą
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie małym i średnim biznesem
  • controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami oraz projektami, a także umiejętności pracy w zespole. Zdobyta wiedza pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistycznych oraz menedżerskich na poziomie operacyjnym oraz na średnim poziomie zarządzania w organizacjach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej oraz w instytucjach non-profit. Ponadto, poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości, umożliwiają zbudowanie i zarządzanie własną firmą. Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus