STRONA GŁÓWNA

Harmonogram

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie uznania efektów uczenia się będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Poznaj nasz kampus