STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków semestr letni - rok akad. 2022/2023

 Lista kierunków przewidziana do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Liczba miejsc    Min Liczba miejsc Min
automatyka i robotyka WM 30 15    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 45 15    
biogospodarka zrównoważona WBINOŻ 30 15    
biotechnologia WBINOŻ 60 15    
budownictwo WBAIŚ 60 15 60 15
chemia WCH 60 15    
chemia budowlana WCH 30 15    
chemia w kryminalistyce WCH 30 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 30 15    
elektrotechnika WEEIA 60 15    
fizyka techniczna WFTIMS 30 12    
Human-Computer Interaction CKM/WEEIA 25 15    
Industrial Biotechnology CKM/WBINOŻ 25 15    
informatyka WEEIA 60 15    
informatyka stosowana WFTIMS 105 30    
inżynieria biomedyczna WEEIA 45 15    

inżynieria chemiczna i biochemiczna

specjalności:

  • inżynieria biochemiczna
  • inżynieria chemiczna
WIPOŚ 60  12*    
inżynieria materiałowa WM 30 15    
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 30 12*    
inżynieria produkcji WM 30 15    
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 60 15 60 15
mechanika i budowa maszyn WM 30 15    
mechatronika WEEIA 45 15    
nanotechnologia WCH 60 15    
nanotechnologia (j. angielski) WCH 30 10    
planowanie przestrzenne WBAIŚ 60 15    
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA 30 15    
technologia chemiczna WCH 60 15    
technologia kosmetyków WBINOŻ 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 60 15    
technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych** WCH 30 10    
transport WM 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 12    
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 60 15    
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    
zrównoważone technologie energetyczne** WM 30 15    

 

* minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia specjalności

**studia przewidziane do uruchomienia

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus