75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Programy studiów

Umiejętności językowe

Absolwent Politechniki Łódzkiej, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom ten jest możliwy do osiągnięcia w ramach obowiązującego programu studiów, przy założeniu, że kandydat posiada umiejętności z języka obcego na poziomie B1.

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku obcym. Na większości wydziałów preferowana jest znajomość języka angielskiego.

Zasady wybierania specjalności

Student Politechniki Łódzkiej, zgodnie z §10 Regulaminu studiów,  ma prawo wyboru specjalności i innych zajęć obieralnych, w zakresie możliwości techniczno-organizacyjnych oraz ekonomicznych określonych przez władze jednostki prowadzącej kierunek.

Programy studiów

Politechnika Łódzka wciąż doskonali system kształcenia. Co roku aktualizujemy listę kierunków studiów, aby jak najlepiej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z programami studiów.

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus