75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

olimpiady, konkursy

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2024

Laureaci konkursów

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących konkursów:*

 • Konkurs ogólnopolski "Fascynująca fizyka" - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "First Step to Fields Medal" - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fizyczny „First Step To Nobel Prize” - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Sejmik Matematyków - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "InfoSukces" - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i biochemiczna, logistyka, mechatronika, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. 
 • Konkurs „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Masters Cup” - kierunki: analityka chemiczna, automatyka i robotyka, chemia, chemia budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i biochemiczna, logistyka, mechatronika, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej - kierunki: analityka chemiczna, biogospodarka, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, menedżer żywności i żywienia, nanotechnologia, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Ogólnopolski konkurs "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości" - kierunki: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, a kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, obowiązuje uzyskanie z egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości. Powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów.

Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:*

 • Olimpiada Chemiczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Fizyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Matematyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Biologiczna - kierunki: biogospodarka, biotechnologia, Industrial Biotechnology, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, menedżer żywnosci i żywienia, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Filozoficzna - kierunek zarządzanie;
 • Olimpiada Geograficzna - kierunki: logistyka, planowanie przestrzenne;
 • Olimpiada Informatyczna - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, Computer Science, elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – kierunki: fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji; 
 • Olimpiada Języka Angielskiego - kierunek zarządzanie;
 • Olimpiada Logistyczna - kierunki: inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Techniki Samochodowej - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, chemia, chemia budowlana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria zarządzania, logistyka, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, technologia chemiczna, włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - kierunki: inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - kierunki: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – kierunki: włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo;
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach - kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - kierunki: menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności - kierunki: menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej:
  • w grupie mechaniczno-budowlanej - kierunki: architektura, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budownictwo, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, Mechanical Engineering, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, planowanie przestrzenne, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
  • w grupie elektryczno-elektronicznej - kierunki: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, logistyka, matematyka stosowana, mechatronika, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego*:

 • Olimpiada Astronomiczna - kierunki: Computer Science, fizyka techniczna, informatyka, Information Technology, informatyka stosowana, matematyka stosowana;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” - kierunki: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Computer Science, energetyka, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, mechatronika, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - kierunki: logistyka, matematyka stosowana, zarządzanie.

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego i wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, a kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, obowiązuje uzyskanie z egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości. Powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów.

 

 

 

Poznaj nasz kampus