STRONA GŁÓWNA

olimpiady, konkursy

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

Laureaci konkursów

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących konkursów:*

 • Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "First Step to Fields Medal" - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs ogólnopolski „Fascynująca fizyka” - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fizyczny „First Step To Nobel Prize” - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Masters Cup” - Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Chemiczny, Mechaniczny (kierunki: automatyka i robotyka, energetyka, mechatronika, transport), Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (kierunek informatyka), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunki: inżynieria biochemiczna, inżynieria procesowa), Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, papiernictwo i poligrafia), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki;
 • Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej - Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "InfoSukces" -  Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Chemiczny; Mechaniczny (kierunki: automatyka i robotyka, energetyka, mechatronika, transport), Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (kierunek informatyka),  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunki: inżynieria biochemiczna, inżynieria procesowa), Zadządzania i Inżynierii Produkacji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, papiernictwo i poligrafia), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki.

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, a kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, obowiązuje uzyskanie z egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości. Powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów.

Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, finaliści i laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego:*

 • Olimpiada Chemiczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Fizyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Matematyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Biologiczna - Wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Chemiczny (kierunek ochrona środowiska), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunki: inżynieria biochemiczna, inżynieria środowiska), Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji), Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Filozoficzna - Wydział Zarządzania i inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie);
 • Olimpiada Geograficzna - Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki;
 • Olimpiada Informatyczna - Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Chemiczny, Mechaniczny (kierunki: automatyka i robotyka, energetyka, mechatronika, transport), Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (kierunek informatyka), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunki: inżynieria biochemiczna, inżynieria procesowa), Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, papiernictwo i poligrafia), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki;
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Wydziały:  Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria zarządzania,  zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie);
 • Olimpiada Logistyczna - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Techniki Samochodowej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji);
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności (kierunek biotechnologia środowiska), Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (kierunek inżynieria środowiska), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,  Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Wydziały: Mechaniczny (kierunek inżynieria produkcji), Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie);
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - Wydziały: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunek inżynieria środowiska), Kolegium Gospodarki Przestrzennej;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji);
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (kierunki: włókiennictwo, wzornictwo);
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie);
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - Wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności (kierunek technologia żywności i żywienie człowieka), Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji), Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności - Wydziały: Biotechnologii i Nauk o Żywności (kierunek technologia żywności i żywienie człowieka), Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji), Kolegium Towaroznawstwa;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej:
  • w grupie mechaniczno-budowlanej - Wydziały: Mechaniczny, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zarządzania i Inżynierii Produkacji (kierunki: inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa pracy), Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria środowiska), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa;
  • w grupie elektryczno-elektronicznej - Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji), Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa.

 

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego*:

 • Olimpiada Astronomiczna - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” - Wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji (kierunki: inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji).

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego i wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych, a kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, obowiązuje uzyskanie z egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości. Powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów.

 

 

 

Poznaj nasz kampus