STRONA GŁÓWNA

olimpiady, konkursy

Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020-2024

Laureaci konkursów

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących konkursów:*

 • Konkurs ogólnopolski "Fascynująca fizyka" - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza - wszystkie kierunki studiów;
 • Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "First Step to Fields Medal" - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fizyczny „First Step To Nobel Prize” - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Sejmik Matematyków - wszystkie kierunki studiów;
 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "InfoSukces" - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i biochemiczna, logistyka, mechatronika, menedżer żywności i żywienia, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. 
 • Konkurs „Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Masters Cup” - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, Gestion et Technologie,  Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i biochemiczna, logistyka, mechatronika, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, biogospodarka, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, Industrial Biotechnology, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, ińzynieria środowiska w budownictwie, menedżer żywności i żywienia, nanotechnologia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Ogólnopolski konkurs "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości" - kierunki: Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Laureaci ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech – otrzymują w procesie rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego.

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji; od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem laureatów  ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech, wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego, została potwierdzona poprzez  ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu; od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim oraz francuskim, za wyjątkiem laureatów ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech, wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość jednego z wyżej wymienionych języków została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:*

 • Olimpiada Chemiczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Fizyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Matematyczna - wszystkie kierunki studiów;
 • Olimpiada Astronomiczna - kierunki: fizyka techniczna, Modelling and Data Science;
 • Olimpiada Biologiczna - kierunki: biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Gestion et Technologie, Industrial Biotechnology, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, menedżer żywnosci i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Filozoficzna - kierunki: Business Studies, zarządzanie;
 • Olimpiada Geograficzna - kierunki: logistyka, planowanie przestrzenne;
 • Olimpiada Informatyczna - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, biogospodarka, Biomedical Engineering and Technologies, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika, menedżer żywności i żywienia, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – kierunki: automatyka i robotyka, Business and Technology, Business Studies, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji; 
 • Olimpiada Języka Angielskiego - kierunki: Business Studies, zarządzanie;
 • Olimpiada Logistyczna - kierunki: Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Statystyczna - kierunki: fizyka techniczna, informatyka stosowana, matematyka stosowana, Modelling and Data Science;
 • Olimpiada Techniki Samochodowej - kierunki: automatyka i robotyka, Business and Technology, Gestion et Technologie, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - kierunki: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżyneria środowiska w budownictwie, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria zarządzania, logistyka, menedżer żywności i żywienia, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - kierunki: Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - kierunki: automatyka i robotyka, Business and Technology, energetyka, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - kierunki: Business Studies, menedżer żywności i żywienia, inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - kierunki: architektura, budownictwo, Business and Technology, Gestion et Technologie, inżynieria środowiska, inżyneria środowiska w budownictwie, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - kierunki: biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Gestion et Technologie, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – kierunki: włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo;
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach - kierunki: Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - kierunki: Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - kierunki: Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - kierunki: menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności - kierunki: menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej:
  • w grupie mechaniczno-budowlanej - kierunki: architektura, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budownictwo, Business and Technology, Business Studies, energetyka, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżyneria środowiska w budownictwie, logistyka, Mechanical Engineering, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
  • w grupie elektryczno-elektronicznej - kierunki: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Business and Technology, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, logistyka, matematyka stosowana, mechatronika, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego*:

 • Olimpiada Astronomiczna - kierunki: Computer Science, informatyka, Information Technology, informatyka stosowana, matematyka stosowana;
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” - kierunki: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Business and Technology, Computer Science, energetyka, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, mechatronika, Modelling and Data Science, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - kierunki: Business Studies, Business and Technology, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka stosowana, papiernictwo i poligrafia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

* Kandydatów na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji; od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem laureatów  ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech, wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość języka angielskiego, została potwierdzona poprzez  ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu; od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim oraz francuskim, za wyjątkiem laureatów ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech, wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; kandydaci, których znajomość jednego z wyżej wymienionych języków została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

 

 

 

Poznaj nasz kampus