STRONA GŁÓWNA

Technologia żywności i żywienie człowieka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia obejmują zagadnienia związane z technologią produkcji żywności, czyli:

  • cukrownictwo,
  • technologię skrobi i cukiernictwa,
  • technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych,
  • technologię produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • metody utrwalania, przechowywania oraz dystrybucji żywności i innych bioproduktów,
  • zasady organizacji i zarządzania laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • analiza i ocena żywności
  • chemia żywności i surowców kosmetycznych
  • technologia żywności
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent jest praktycznie i teoretycznie przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego na stanowisku inżynieryjnym, w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, jej kontrolą oraz żywieniem człowieka. Łączy wiedzę ogólnoakademicką z wiedzą z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, utrwalania, przechowywania, analizy i oceny jakości surowców oraz produktów spożywczych. Potrafi wdrażać i nadzorować produkcję żywności, projektować nowe technologie przyjazne środowisku.

Absolwent posiada wiedzę na temat zasad żywienia człowieka. Jest przygotowany do wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa pracy oraz współzarządzania produkcją, włączając w to kalkulację ekonomiczną. Ma umiejętności językowe (na poziomie B2) i opanowane techniki komputerowe. Posiada wiedzę niezbędną do pracy w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Nabywa umiejętność łatwego dostosowania się do wymagań pracy w innych dziedzinach. Posiada  przygotowanie do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Może rozwijać swoje umiejętności zawodowe, a także kontynuować naukę na studiach II stopnia.

 

Polski

Poznaj nasz kampus