Technologia żywności i żywienie człowieka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Czy wiesz że?

Kawa jest napojem, w którego składzie znajdziesz ponad 1000 związków chemicznych.

Poznaj nasz kampus