Business, Society and Technology (ang./franc.)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
francuski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Czy wiesz że?

Każdy student tego kierunku w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich i w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

Poznaj nasz kampus