Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 4 lata

Poznaj nasz kampus