STRONA GŁÓWNA

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS realizowany jest w ramach Wydziału Chemicznego. Program jest całkowicie prowadzony w języku angielskim, ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.  Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o  procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Introduction to laboratory work
 • Biochemistry, biophysics
 • Synthesis and physicochemical properties of polymer components
 • Modern techniques in biomaterials and nanostructures synthesis and analysis
 • Bioresources, bio-based materials, life cycle, biodegradation
 • Nanomaterials
 • Tuning of biobased materials’ applicabilities
 • Polymer composites mimicking nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Supramolecular Self-Organisation Inspired by Nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Fundamentals of business

Każdy student kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

 • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
 • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
 • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

Polski

Poznaj nasz kampus