Stypendia dla doktorantów

Politechnika Łódzka oferuje uczestnikom studiów doktoranckich (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) szereg form stypendialnych i pomocy materialnej w tym:

  • stypendium doktoranckie;
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizacje zadań projakościowych;
  • stypendium dla najlepszych doktorantów;
  • świadczenia pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego ze zwiększeniem do zakwaterowania, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

 

Szczegółowe informacje o aktualnych zasadach przyznawania stypendium doktoranckiego podane są na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/Stypendium-doktoranckie

 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizacje zadań projakościowych dostępne są na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-dotacji-podmiotowej

 


Aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej można znaleźć na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

 


Ponad to doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w domach akademickich osiedla PŁ. Szczegóły dotyczące warunków aplikacji dostępne są: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/domy-studenckie

 

Poznaj nasz kampus