statystyki/progi punktowe

Politechnika Łódzka nie publikuje minimalnych progów potrzebnych do dostania się na dany kierunek, ponieważ chcielibyśmy aby kandydaci przy wyborze kierunku studiów kierowali się swoimi zainteresowaniami a nie statystyką.
Naszym zdaniem tego rodzaju opracowania mogą wprowadzić w błąd kandydatów bo są sytuacje, że minimum kwalifikacyjne ulega znacznemu obniżeniu lub podwyższeniu np. podczas rekrutacji w jednym roku akademickim dla pewnego kierunku minimum kwalifikacyjne  wynosiło 692 punkty, natomiast w roku następnym - 566 punktów;  dla innego kierunku było 262 punkty, natomiast w roku następnym - 644 punkty. Różne też są maksymalne wartości jakie można uzyskać podczas kwalifikacji, ponieważ różne są przedmioty kwalifikacyjne dla poszczególnych kierunków.
Podczas rekrutacji, kandydat na studia w Politechnice Łódzkiej może wybrać (przy jednej opłacie rekrutacyjnej) do ośmiu kierunku studiów ustawiając w kolejności swoje preferencje. Przy takim sposobie kwalifikacji przyszły student, nie sugerując się progami punktowymi może wybrać na pierwszym miejscu  kierunek,  na którym mu najbardziej zależy, jako następne wybiera inne kierunki. W ten sposób nie traci szansy na dostanie się na najbardziej upragniony kierunek, na który nie złożyłby aplikacji uważając, że w roku ubiegłym były za wysokie progi punktowe.
 

Statystyki dotyczące liczby kandydatów i osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 

 

 

Poznaj nasz kampus