75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Matematyka stosowana

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka stosowana kształcą umiejętności  praktyczne w obrębie zastosowań matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu matematyki aplikacyjnej przy użyciu narzędzi informatycznych typu R-Studio, Java, Excel, bazy danych.

Kształcenie prowadzone jest na czterech specjalnościach:

  • W ramach matematyki finansowej i ubezpieczeniowej studenci uczą się m. in. wyliczać składki i rezerwy ubezpieczeniowe, prowadzić rachunkowość ubezpieczeniową z wykorzystaniem programów komputerowych, szacować koszty kredytów oraz  wyceniać papiery wartościowe. Program kształcenia przygotowuje do zdania egzaminu aktuarialnego w ramach działów: matematyka ubezpieczeń na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
  • Specjalność matematyczne metody analizy danych biznesowych przygotowuje do zawodu analityka danych poprzez zapoznanie studentów ze statystyką i systemami informatycznymi wykorzystywanymi do statystycznej analizy danych. 
  • Specjalność zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii daje wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i analizy modeli procesów  w technice, ekonomii, czy biomedycynie. Absolwent będzie przygotowany do pracy w placówkach badawczych i przemysłowych zajmujących się tworzeniem, analizowaniem i modyfikowaniem modeli różnorodnych procesów, np. technologicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych,  społecznych i ekonomicznych, w tym z użyciem technologii informatycznych.
  • Specjalność zastosowania współczesnej analizy matematycznej  pozwala zdobyć umiejętności analizowania problemów matematyki klasycznej (głównie umiejętności dedukcyjnych w analizie matematycznej) i użycia ich w zastosowaniach matematyki, np. aplikacjach związanych z praktyczną analizą danych (bazując na obsłudze baz danych w wybranym środowisku informatycznym), czy wizualizacją danych.

Dzięki przedmiotom ogólnoekonomicznym studenci opanują również zagadnienia związane z prognozowaniem w biznesie, rynkami finansowymi oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Rozwiną również umiejętności pracy w grupie w ramach zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w firmie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • matematyczne metody analizy danych biznesowych
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
  • zastosowania współczesnej analizy matematycznej
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku matematyka stosowana ma unikalną kompozycję analitycznego myślenia i umiejętności informatycznych, w efekcie czego staje się niezwykle cenny i poszukiwany na rynku pracy. Posiada praktyczne umiejętności analizowania różnego rodzaju problemów praktycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych takich jak R-Studio, Java, Excel, Maple. Posiada także wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi baz danych.

Przykładowe zawody jakie można wykonywać po ukończeniu tego kierunku to: analityk giełdowy, analityk kredytowy, doradca emerytalny, analityk baz danych, statystyk,  analityk ubezpieczeniowy, doradca ubezpieczeniowy, pracownik instytucji finansowych.

Polski

Poznaj nasz kampus