75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Mechanika i budowa maszyn

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z konstrukcją i technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W ramach studiów można wybrać jeden z kierunków dyplomowania: mechanikę stosowaną, konstrukcję maszyn i systemów mechanicznych, technologie wiórowe lub bezwiórowe.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma wykształcenie właściwe dla inżyniera mechanika, może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu, jako inżynier na stanowiskach: konstruktorów, technologów, eksploatatorów, głównych mechaników. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych.

Polski

Poznaj nasz kampus