STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się procesami przemysłowymi, w których przetwarzane są dowolne substancje na skalę produkcyjną. Tacy specjaliści to inżynierowie (bio)chemiczni i (bio)procesowi - znają się oni na aparaturze do prowadzenia procesów chemicznych oraz biochemicznych jak i na samych procesach, zwłaszcza tych przeprowadzanych na dużą skalę. Potrafią je projektować, automatyzować i sterować nimi - niezależnie od tego, jak złożonej instalacji to dotyczy. Przygotowywani są także do pracy w biurach projektów.

W czasie studiów, przyszli inżynierowie pozyskują wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki oraz przebiegu procesów biologicznych decydujących o końcowym efekcie stosowanych biotechnologii. Wiedza oraz kompetencje inżynierskie wzmacniane są podczas zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych jak i projektowych. Początkowo studenci zapoznają się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka. Ważnym elementem studiów na tym kierunku są także praktyki przemysłowe.

„Komponent bioprocesowy” w toku kształcenia sprawia, że studia przeznaczone są dla osób, które oprócz pasji inżyniera, posiadają także żyłkę biologa i chemika zarazem. Na tym kierunku studenci uczą się bowiem stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi. Pozwala to na prowadzenie procesów z udziałem komórek żywych organizmów oraz procesów oczyszczania wytwarzanych przez nie produktów, szczególnie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineriach.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Miejscem pracy inżyniera (bio)chemicznego i (bio)procesowego jest przemysł chemiczny, a także wszystkie przemysły pokrewne, tj.: farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Absolwenci inżynierii chemicznej i biochemicznej pełnią tam rolę inżynierów produkcji i technologów.

Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego studia te zaliczamy do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.

Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle spożywczym oraz w ochronie i oczyszczaniu środowiska oraz przetwórstwie biomasy, jako jednego z odnawialnych źródeł energii. Jako specjaliści w inżynierii biochemicznej będą mogli uczestniczyć w pracy zespołowej wraz z biologami, biochemikami i chemikami w celu przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.

Polski

Poznaj nasz kampus