75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Kierunek łączy różne dyscypliny naukowe: w tym biotechnologię, nanotechnologię i technologię chemiczną, a także inżynierię mechaniczną. Nauczymy Cię podstaw pozwalających na twój rozwój w kierunku zaawansowanych technologii umożliwiających przekształcanie materiałów i surowców w użyteczne produkty m.in. dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

Dowiesz się także o procesie usuwania zanieczyszczeń, nowych technologiach energetycznych – biopaliwach, wykorzystaniu wodoru.

W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzę na temat rozdzielania substancji. Na tym kierunku studenci uczą się bowiem także stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii prowadzenia procesów oraz wytwarzania różnych produktów metodami biotechnologicznymi. Umożliwia to na prowadzenie procesów m.in. w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineryjnym.

Przyszli specjaliści inżynierii chemicznej i biochemicznej będą odpowiedzialni za wdrożenie zasad ekonomii cyrkularnej w najważniejszych sektorach gospodarki. Zakłada ona przede wszystkim ponowne wykorzystanie surowców i efektywność energetyczną.

 

Co zyskujesz:

· Pracę w najbardziej dynamicznymi sektorach przemysłu i (bio)gospodarki, nanotechnologii, nowych gałęziach inżynierii;

· Angażujesz się w misję powstrzymania zmian klimatycznych i utrzymania dobrostanu środowiska;

· Realizacji pomysłu na własnych start up technologiczny. Już dziś firmy tego typu dynamicznie powstają na WIPOŚ PŁ;

· Przygotowanie do rozwiązywania problemów produkcyjnych i badawczych w sposób innowacyjny i prorynkowy

 

Praktyki, współpraca z firmami:

· Chemat

· P&G

· Anwil

· Akrimtech (start up)

 

Perspektywy zawodowe:

· przemysł, farmaceutyczny, medyczny, spożywczy, biotechnologiczny, energetyczny OZE ;

· Centra badawczo-rozwojowe rozwój naukowy, tworzenie własnych zespołów badawczych i start up’ów;

 

Ciekawostka:

W LabFactor na WIPOŚ PŁ znajduje się największa na świecie instalacja do zaawansowanych procesów suszenia rozpyłowego w skali laboratoryjnej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Miejscem pracy inżyniera (bio)chemicznego i (bio)procesowego jest przemysł chemiczny, a także wszystkie przemysły pokrewne, tj.: farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Absolwenci inżynierii chemicznej i biochemicznej pełnią tam rolę inżynierów produkcji i technologów.

Większość nowych technologii związanych z sektorami farmaceutycznymi, biotechnologicznymi, środowiskowymi, nanotechnologicznymi, biomedycznymi oraz wytwarzającymi innowacyjne materiały, będzie potrzebować do rozwoju absolwentów tego kierunku – dlatego studia te zaliczamy do elitarnej grupy kierunków strategicznych dla krajowej gospodarki.

Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy w przemyśle spożywczym oraz w ochronie i oczyszczaniu środowiska oraz przetwórstwie biomasy, jako jednego z odnawialnych źródeł energii. Jako specjaliści w inżynierii biochemicznej będą mogli uczestniczyć w pracy zespołowej wraz z biologami, biochemikami i chemikami w celu przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.

 

„WIPOŚ PŁ dał mi solidne podstawy pod technologiczno – inżynieryjną wiedzę którą wykorzystuję na co dzień w mojej pracy. Co więcej studenckie koło naukowe sprawiło, że wyzwania organizacyjne, i kompetencje miękkie pozostaną także moim najcenniejszym kapitałem” - Adam Płachta – PCC Rokita, Brzeg Dolny / IRPC Public Company Limited Bangkok, Tajlandia d. Studenckie Koło Naukowe „OKTAN”

Polski

Poznaj nasz kampus