STRONA GŁÓWNA

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Czy wiesz że?

W LabFactor na WIPOŚ PŁ znajduje się największa na świecie instalacja do zaawansowanych procesów suszenia rozpyłowego w skali laboratoryjnej.

Poznaj nasz kampus