75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Przedmioty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunki studiów Przedmioty kwalifikacyjne
analityka chemiczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
architektura  ■ matematyka  ■  język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
biogospodarka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
biotechnologia ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
budownictwo ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
chemia ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
chemia budowlana ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
elektrotechnika ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
energetyka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia, informatyka - do wyboru
informatyka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka stosowana ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
inżynieria środowiska ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
inżynieria zarządzania ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
logistyka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
matematyka stosowana ■ matematyka  ■  język obcy
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
mechatronika ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
nanotechnologia ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, geografia - do wyboru
sieci i instalacje w inżynierii środowiska ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
technologia chemiczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
transport ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
wzornictwo  ■ matematyka  ■  język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
zarządzanie ■ matematyka  ■  język obcy  
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
 

Studia w języku obcym

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 


Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials

■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru

Architecture of clothing ■ matematyka  ■  język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
architektura  (język angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru 
Clothing Engineering ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru
Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Energy Systems in Build Environment ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
elektrotechnika (język angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
fizyka techniczna (język angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka - do wyboru
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru 
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
zarządzanie (język angielski) ■  matematyka  ■  język angielski 
zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski/angielski) ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
** Egzamin dojrzałości (tzw. stara matura) to matura przeprowadzana w Polsce do 2002 roku,  w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).
 

 

 

Poznaj nasz kampus