STRONA GŁÓWNA

Przedmioty kwalifikacyjne/Qualifying subject

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek przedmioty kwalifikacyjne
aktuariat i analiza finansowa ■ matematyka  ■   język obcy 
analityka chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
architektura  ■ matematyka  ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
biogospodarka ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
biotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
budownictwo ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia budowlana ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektrotechnika ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
energetyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia, informatyka - do wyboru
informatyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka stosowana ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka w ochronie środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, biologia, chemia, geografia lub informatyka - do wyboru
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria ochrony środowiska* ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria środowiska w budownictwie ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka ■   język obcy   ■  fizyka lub chemia  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
logistyka ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
matematyka stosowana ■ matematyka   ■   język obcy
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
mechatronika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
nanotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, geografia - do wyboru
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
transport ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
wzornictwo  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   sprawdzian uzdolnień plastycznych
zarządzanie ■ matematyka  ■   język obcy
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
*studia przewidziane do uruchomienia

Studia w języku obcym

Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials

■  matematyka   ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru

architektura  (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru 
Business and Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Business Studies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru
Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Gestion et Technologie ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru 
Mathematical Methods in Data Analysis ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Modelling and Data Science ■  matematyka  ■ język angielski   ■  drugi język obcy  ■  fizyka, chemia lub informatyka (do wyboru)
włókiennictwo i przemysł mody (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
 
 

Candidates for all fields of study will be classified on the basis of the results in selected examinations 

Fields of study conducted in Polish

A lack of grade for a given subject does not exclude the candidate from the admission procedure however it is equivalent to a zero score for that subject.

Field of study    qualifying subjects
Actuary and Financial Analysis conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language
Advanced Design and Technology conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language   ■ physics or chemistry - whichever is preferred  ■  a drawing skills exam
Applied Computer Science conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language   ■ physics, chemistry or IT – whichever is preferred
Applied Mathematics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language
Architecture conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ a drawing skills exam
Automatic Control and Robotics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred  
Automation and Robot Control conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Bioeconomy conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Biomedical Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language   ■ physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Biotechnology conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language   ■ physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Chemical Analytics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language ■  physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Chemical Technology conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Chemistry conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Chemistry of Building Materials conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Civil Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Computer Science conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or IT – whichever is preferred
Control Systems of Intelligent Buildings conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Design conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ a drawing skills exam
Electrical Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Electronics and Telecommunications conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Environmental Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Environmental Engineering in Civil Construction* conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Food and Nutrition Manager conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or biology - whichever is preferred
Information Technology in Environmental Protection conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, biology, chemistry, geography or IT - whichever is preferred
Logistics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Management conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language
Management and Production Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Materials Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Mechanics and Mechanical Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Mechatronics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Nanotechnology conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Occupational Safety Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Paper and Printing Technology conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Power Engineering conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Technical Physics conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry, biology or information technology - whichever is preferred
Textiles and Fashion Industry conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Transport conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics or chemistry - whichever is preferred
Urban Planning conducted in Polish ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or geography - whichever is preferred
* Degree programmes to be opened up

Fields of study conducted in a foreign language

Field of study    qualifying subjects
Architecture conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ a drawing skills exam
Advanced Biobased and Bioinspired Materials conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
Biomedical Engineering and Technologies conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics, chemistry or biology exam - whichever is preferred
Business and Technology conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
Business Studies conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
Computer Science conducted in English ■ mathematics  ■ English language exam  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or IT – whichever is preferred
Electronic and Telecommunication Engineering conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
Gestion et Technologie conducted in English and
French
■ mathematics   ■ English language exam or French language exam  ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
 
Industrial Biotechnology conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics, chemistry or biology exam - whichever is preferred
Information Technology conducted in English ■ mathematics  ■ English language exam  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or IT – whichever is preferred
Mechanical Engineering conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
Modelling and Data Science conducted in English ■ mathematics  ■ a foreign language  ■ physics, chemistry or information technology - whichever is preferred
Textiles and Fashion Industry conducted in English ■ mathematics   ■ English language exam   ■ a second foreign language exam  ■ physics or chemistry exam - whichever is preferred
 

 

Poznaj nasz kampus