75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym - I etap rekrutacji

 

  • do dnia 18 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 15.00 - przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;
  • 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;
  • 21 sierpnia 2020 r. (piątek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura;
  • 28 sierpnia 2020 r. (piątek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz kierunków i form studiów, na które będzie prowadzony kolejny etap rekrutacji.

 

Admissions to first cycle studies starting in the winter semester - 1st stage of recruitment

 

  • by 18 August 2020 (Tuesday), 3 p.m. - collection of documents of candidates for first cycle studies;
  • 20 August 2020 (Thursday) - test of aptitude for the candidates for the faculty: industrial design engineering, design;
  • 21 August 2020 r. (Friday) - test of aptitude for the candidates for architecture study programme;
  • 28 August 2020 (Friday), 4 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure and the courses and forms of studies for which the next stage of recruitment will be conducted.

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus