STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/2022

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Admissions to first cycle studies starting in the winter semester 2021/2022

 

The admission procedure for full-time first-cycle part-time studies will be carried out in accordance with the schedule defined by the Senate of Lodz University of Technology by 30 April 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus