STRONA GŁÓWNA

Harmonogram - II etap rekrutacji

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 

  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) do dnia 13 września 2019 r. (piątek) - rejestracja i przyjmowanie dokumentów kandydatów na kierunki, na które nie zostały wypełnione limity przyjęć w pierwszym etapie rekrutacji;
  • 16 września 2019 r. (poniedziałek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;
  • 17 września 2019 r. (wtorek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura;

 

  • 19 września 2019 r. (czwartek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź) wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.Niedostarczenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

 

Poznaj nasz kampus