STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

 

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym - II etap rekrutacji

 

  • od dnia 29 lipca 2021 r. (czwartek) do dnia 14 września 2021 r. (wtorek) godz. 15.00 - rejestracja i przyjmowanie dokumentów kandydatów na kierunki, na które nie zostały wypełnione limity przyjęć w pierwszym etapie rekrutacji;
  • 16 września 2021 r. (czwartek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;
  • 21 września 2021 r. (wtorek), godz. 15.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 

Admissions to first cycle studies starting in the winter semester – 2nd stage of recruitment

  • from 29 July 2021 (Thursday) to 14 September 2021 (Tuesday) 15.00 - collection of documents of candidates for first cycle studies;
  • September 16, 2021 (Thursday) - test of aptitude for the candidates for the faculty: industrial design engineering, design;
  • September 21, 2021 (Tuesday), 3 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure and the courses and forms of studies for which the next stage of recruitment will be conducted.

 

Poznaj nasz kampus