STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/2022

  • od dnia 18 czerwca 2021 r. (piątek) do dnia 13 lipca 2021 r. (wtorek), godz. 15.00 - rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia pierwszego stopnia;
  • 15 lipca 2021 r. (czwartek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego, wzornictwo;
  • 16 lipca 2021 r. (piątek) - sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura;
  • 23 lipca 2021 r. (piątek), godz. 15.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz kierunków i form studiów, na które będzie prowadzony kolejny etap rekrutacji.

 

 

Admissions to first cycle studies starting in the winter semester 2021/2022

  • from 18 June 2021 (Friday) to 13 July 2021 (Tuesday), 3 p.m.- collection of documents of candidates for first cycle studies;
  • 15 July 2021 (Thursday) - test of aptitude for the candidates for the faculty: industrial design engineering, design;
  • 16 July 2021 (Friday) - test of aptitude for the candidates for architecture study programme;
  • 23 July 2021 (Friday), 3 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure and the courses and forms of studies for which the next stage of recruitment will be conducted.

 

Poznaj nasz kampus