Terminy

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Poznaj nasz kampus