STRONA GŁÓWNA

Elektrotechnika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są:

 • analiza matematyczna,
 • teoria obwodów elektrycznych i teoria pola,
 • fizyka i inżynieria materiałów,
 • rysunek techniczny,
 • metrologia,
 • ergonomia, 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • elektronika,
 • mechatronika,
 • informatyka,
 • prawo inżynierskie.

Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych.

W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych.

Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

Pełna lista przedmiotów prowadzonych na studiach z podzialem na poszczególne semestry, znajduje się na stronie internetowej

 

Specjalności: 
 • automatyka i metrologia
 • elektroenergetyka
 • przetworniki elektromechaniczne
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci bez problemu znajdują pracę w przemyśle, biznesie i na uczelniach bądź tworzą własne miejsca pracy. Zatrudnienia mogą szukać w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym.

Polski

Poznaj nasz kampus