STRONA GŁÓWNA

Elektrotechnika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Czy wiesz że?

Produkcja i wykorzystanie energii we wszystkich sektorach gospodarki odpowiada za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Rynek pracy w energetyce odnawialnej już tej chwili liczy na świecie ponad 11 mln osób w tym ponad 1 mln w UE i będzie w najbliższych latach jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów zatrudnienia w przemyśle.

Poznaj nasz kampus