Opłaty

Informujemy, że opłata rekrutacyjna wynosi  85 zł.  Opłatę rekrutacyjną można wnieść za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego. W tym przypadku dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

 

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Nr   96 1020 3408 0000 4602 0021 5251

tytułem: imię i nazwisko kandydata - opłata rekrutacyjna

Poznaj nasz kampus