STRONA GŁÓWNA

Information Technology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Fizyki technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest całkowicie prowadzony w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych)
 • Operating Systems (Systemy operacyjne)
 • Computer Architecture (Architektura komputerów)
 • Signal and Image Processing (Przetwarzanie sygnału i obrazu)
 • Data Base Systems (Systemy baz danych)
 • Network Technologies (Technologie sieciowe)
 • Software Engineering (Inżynieria oprogramowania)
 • Computer Graphics (Grafika komputerowa)
 • Artificial Inteligence and Expert Systems (Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe)

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu INFORMATION TECHNOLOGY najczęściej wybierają:

 • University of Aveiro - Portugalia,
 • University of Southern Denmark - Dania,
 • Fachhochschule Brandenburg - Niemcy,
 • Glyndŵr University - Wielka Brytania.
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy. Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie,  liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Polski

Poznaj nasz kampus