STRONA GŁÓWNA

Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie:

a) oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
b) średniej ocen z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie),
c) zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia drugiego stopnia,
d) oceny z opcjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej na którą mogą zostać zaproszeni wybrani kandydaci, a której zakres tematyczny jest określony na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl.

 

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
architektura WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
Architecture WBAIŚ holding the title of architect engineer
automatyka i robotyka WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
automatyka i sterowanie robotów WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
biogospodarka zrównoważona WBINOŻ        posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
biotechnologia (3-semestralne)   WBINOŻ  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
budownictwo WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
chemia WCH  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
chemia budowlana   WCH  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
chemia w kryminalistyce WCH  posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny 
Computer Science and Information Technology WEEIA/WFTIMS/CKM holding an engineering degree, a master's degree (or equivalent) in the fields of study: automatic control and robotics, automation and robot control, applied electronics, technical physics, computer science, applied computer science, biomedical engineering, logistics, mechatronics, or at least a bachelor's degree in the fields of study: information technology, applied computer science, mathematics, applied mathematics
 elektronika i telekomunikacja WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
Applied Electronics WEEIA

holding an engineering degree, master's degree in engineering (or equivalent) in the field of engineering and technical sciences
in the following disciplines: automation, electronics and electrical engineering, information and communication
technology

elektrotechnika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
energetyka WM  posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ holding an engineering degree, a master's degree in engineering or equivalent
fizyka techniczna   WFTIMS    posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana 
Human-Computer Interaction   CKM/WEEIA

holding a bachelor's, engineer's, master's, master's degree in engineering or equivalent

Industrial Biotechnology CKM/WBINOŻ

holding an engineering degree, a master's degree (or the equivalent) in the field of agricultural sciences, in the disciplines of forestry, agriculture and horticulture, nutrition and food technology, veterinary science, animal science and fisheries, and in the fields of natural sciences
and natural sciences, in the disciplines: biological sciences, chemical sciences, physical sciences or earth and environmental sciences and after fields of study in engineering and technical sciences, in the disciplines: biomedical engineering, chemical engineering, materials engineering, environmental engineering, mining and energy

informatyka WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika
 informatyka stosowana WFTIMS posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny    
    inżynieria biomedyczna WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne)  WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) bądź tytuł licencjata, magistra (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
 inżynieria materiałowa WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
inżynieria produkcji WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
inżynieria środowiska (3-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny 
inżynieria środowiska (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) bądź tytuł licencjata, magistra (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu

Master in Mechanical Engineering WM/CKM holding an engineering degree, a master's degree in engineering or equivalent
Master of Business Studies WOiZ/CKM holding a bachelor's, engineer's, master's, master's degree in engineering or equivalent
Master of Operations Management WOiZ/CKM holding an engineering degree, a master's degree in engineering or equivalent
matematyka stosowana WFTIMS posiadający co najmniej tytuł inżyniera (lub równoważny) po kierunkach technicznych bądź co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest matematyka
mechanika i budowa maszyn WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
mechatronika WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Nanotechnology WCH holding an engineering degree, a master's degree in engineering or equivalent
papiernictwo i poligrafia WOiZ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe WEEIA posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny
technologia chemiczna WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
technologia kosmetyków (3-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
transport WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
Textile engineering WTMIWT

holding a bachelor's, engineer's, master's, master's degree in engineering or equivalent

wzornictwo WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
Design WTMIWT

holding at least a bachelor's degree in design or other fields with an artistic profile or at least the title of engineer after the following fields of study: Textiles and Fashion Industry, Textiles, Interior Design, Graphics

zarządzanie WOiZ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkacji WOiZ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WOiZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym oraz letnim w roku akademickim 2021/2022

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus