Opłaty

Osoby wnioskujące o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej przez potwierdzenie efektów uczenia się wnoszą, niezależnie od poziomu kształcenia, kierunku i profilu studiów, następujące opłaty:

  • Opłatę za weryfikację formalną wniosku o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się - w wysokości 85 zł brutto.
  • Opłatę za merytoryczne potwierdzenie efektów uczenia się dla wskazanego przez wnioskodawcę przedmiotu z danego programu studiów dokonywane przez komisję weryfikującą - w wysokości 400 zł brutto za każdy przedmiot.

 

Poznaj nasz kampus