STRONA GŁÓWNA

Business Studies

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Czy wiesz że?

W programie studiów znajduje się mobility semester, w trakcie którego studenci realizują część studiów w wybranej uczelni zagranicznej, samodzielnie planując swój semestr na podstawie przedmiotów z zakresu zarządzania, dostępnych w uczelni przyjmującej.

Poznaj nasz kampus