STRONA GŁÓWNA

Management zarządzanie

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Studia  licencjackie na kierunku zarządzanie, realizowane w języku angielskim, przygotowują do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, bankach, firmach doradczych, usługowych czy też organizacjach non-profit. Studia pozwalają uzyskać kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej i rozwijanie jej poza granicami kraju. Umożliwiają zdobycie wiedzy oraz naukę słownictwa, m.in., z obszaru zarządzania, finansów, marketingu, HR, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością i zarządzania projektami. W programie studiów znajduje się mobility semester, w trakcie którego studenci odbywają studia w wybranej uczelni zagranicznej. Pozwala to na rozwijanie umiejętności językowych oraz zdobywanie kompetencji funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości specjalistycznego języka angielskiego .

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
licencjat
Czas trwania studiów: 

 3 lata

Sylwetka absolwenta: 

Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych. Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Polski

Poznaj nasz kampus