STRONA GŁÓWNA

Electronic and Telecommunication Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Czy wiesz że?

Gdyby współczesny smartfon wykonać w technologii sprzed 50 lat, byłby on wielkości sali gimnastycznej.

Poznaj nasz kampus