informacje dla niepełnosprawnych

Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną i otwartą na osoby niepełnosprawne, dlatego jako jedna z pierwszych w Polsce wyższych szkół technicznych powołała odrębną jednostkę - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem BON jest wszechstronna, wielowymiarowa pomoc studentom i doktorantom PŁ z problemami zdrowotnymi i stwarzanie im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

Zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ wszystkie osoby które mają  wątpliwości, czy poradzą sobie na studiach lub potrzebują pomocy ze względu na swój stan zdrowia.

Czekamy na Ciebie :)

Budynek A 30, ul. Żeromskiego

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. 42 631 38 87,

email: bon@adm.p.lodz.pl

http://bon.p.lodz.pl/

Informator dla kandydatów z niepełnosprawnościami

 

 Budynek A30 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

 

Formy pomocy są uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb oraz stanu zdrowia i mają na celu ułatwienie realizacji programu studiów, jednakże przy zachowaniu pełnych wymagań merytorycznych wobec niepełnosprawnych studentów.

 

Może to być np.:

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności; 
 • Pomoc psychologiczna,
 • Zapewnienie pomocy asystentów (dydaktycznych, transportowych)
 • Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu wspomagającego kształcenie (oferta jest cały czas poszerzana również na wniosek studenta),
 • Dostosowanie trybu kształcenia do indywidualnych potrzeb,
 • Pomoc tłumaczy języka migowego,
 • Indywidualne lektoraty z języka angielskiego dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • Dedykowane Zajęcie sportowe w ramach wf
 • Obozy szkoleniowe, sportowe
 • Wsparcie na  zadania  związane ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich jest zawarte w regulaminie.

 

Obóz studentów z niepełnosprawnościami w Szklarskiej Porębie 2017r.

 

Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne, warunkiem jej uzyskania jest rejestracja w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do BONu z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  - Jeśli nie masz orzeczonej niepełnosprawności, a cierpisz na schorzenia utrudniające kształcenie, na rozmowę z konsultantem BON przynieś dokumentację medyczną.

 

Warunki rekrutacji osób niepełnosprawnych są takie same, jak wszystkich innych kandydatów. Osoby niewidome i niedowidzące, mające trudność z wypełnieniem formularza elektronicznego, proszone są o osobistą wizytę w Sekcji Rekrutacji, gdzie pracownicy pomogą wypełnić formularz.

 

Politechnika Łódzka dba o likwidację barier architektonicznych na swoich kampusach. Wszystkie nowopowstające budynki są zaprojektowane w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Stare budynki są sukcesywnie modernizowane. Nie wszystkie budynki jednak są całkowicie dostępne (szczególnie zabytkowe). Jeśli masz trudności z poruszaniem się, sprawdź dostępność budynków, w których możesz mieć zajęcia. Szczegółowych informacji udzielają konsultanci BON. Poniżej ogólna informacja o budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niesprawnością narządu ruchu:

 • Fabryka Inżynierów (Wydział Mechaniczny)
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (niektóre budynki)
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (niektóre budynki)
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (niektóre budynki)
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (niektóre budynki)
 • Wydział Organizacji i Zarządzania (tylko bud. B9 „Lodex”)
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (niektóre budynki)
 • Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE  (dostosowany cały budynek)
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Główna
 • Społeczny Dom Studenta
 • I Dom Studenta
 • IV Dom Studenta

 

Winda w budynku A16 - Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znanej IFE

 

Poznaj nasz kampus