Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Czy wiesz że?

Elektromobilność to jeden z priorytetów rozwoju przemysłu polskiego. Tekstronika połączona z monitorowaniem funkcji życiowych oraz zagrożeń życia to intensywnie rozwijająca się gałąź wiedzy. Tematyka z tych obszarów jest realizowana na kierunku mechatronika.

Poznaj nasz kampus