STRONA GŁÓWNA

Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

To kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka.

Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, systemy mechatroniczne w AGD, lekkie pojazdy elektryczne, hybrydowe elementy łączeniowe), gdzie kształtują umiejętności programowania  i budowy systemów mechatronicznych. W ramach kierunku proponowane są następujące ścieżki kształcenia: mechatronika użytkowa, mikro- i biomechatronika i nowoczesne technologie w mechatronice.

Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest wykorzystywane podczas realizacji zespołowego projektu kompetencyjnego, który często jest współrealizowany z przemysłem.  W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjalistę eksploatacji systemów mechatronicznych. Kształtuje się również umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Studia umożliwiają podjęcie  pracy w dynamicznie rozwijających się branżach przemysłu, związanych między innymi  z motoryzacją, sprzętem gospodarstwa domowego i innych, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju elementy i systemy mechatroniczne. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej stosowania zaawansowanych narzędzi i technik informatycznych.

Polski

Poznaj nasz kampus