STRONA GŁÓWNA

Badania wstępne - informacja dla osób przyjętych na studia

Informacje nt. badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 poz. 1144) w załączeniu przedstawiamy zasady obowiązujące kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej dot. badań wstepnych i okresowych.

 

Uwaga:

Politechnika Łódzka nie pokrywa kosztów poniesionych przez studenta/doktoranta w przypadku wykonania
badań odpłatnie (bez względu w jakiej placówce badania zostały wykonane).

 

Pliki do pobrania:

Komunikat dot. badań wstępnych i okresowych w PŁ

Lista placówek wykonujących badania w 2017 roku

 

 

Poznaj nasz kampus