STRONA GŁÓWNA

Inżynieria biomedyczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny.

Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • elektronika medyczna i tekstronika
  • inżynieria biomateriałów
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania prac inżynierskich oraz prac badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych. Mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Polski

Poznaj nasz kampus