Sprawdzian uzdolnień plastycznych

Informacje ogólne architektura

Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm, drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin, podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy.

Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura, kandydat przynosi ze sobą ołówki i gumki.

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych, na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postepowania kwalifikacyjnego (na kierunek architektura). Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Informacje ogólne wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego

Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest sprawdzenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykazanie znajomości kompozycji na płaszczyźnie, proporcji, światłocieniowego traktowania bryły oraz perspektywy.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego polega na wykonaniu rysunku odręcznego (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej o wymiarach 30 cm x 30 cm i kompozycji barwnej o wymiarach 30 cm x 30 cm (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) na zadane tematy.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego trwa łącznie 4 godziny podczas których rysunek odręczny wykonywany jest przez pierwsze 2 godziny, kompozycja czarno-biała przez 1 godzinę oraz kompozycja barwna przez 1 godzinę.

Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego, kandydat przynosi ze sobą: ołówki i gumki (do wykonania rysunku odręcznego), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.


Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postepowania kwalifikacyjnego (na kierunek wzornictwo, iżynieria wzornictwa przemysłowego). Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych:

 

ROK 2022:

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I – Widok współczesnego miasta (z wysoką zabudową) z lotu ptaka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

 

Część II – Wnętrze pracowni artysty – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I – Widok starego zamku z lotu ptaka – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

 

Część II – Wnętrze warsztatu stolarskiego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 


 

ROK 2020:

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Tajemniczy zaułek  na terenie zabytkowego miasteczka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze wielopoziomowego centrum handlowego - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Targ staroci na terenie starego miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze dużej księgarni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

ROK 2019:

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Idąc krętą uliczką starego miasta położonego na wzgórzu- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze muzeum sztuki - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica w zabytkowym mieście, przy której znajduje się współczesny budynek- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze teatru widziane z ostatniego rzędu widowni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

ROK 2018:

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok miasta z górnych pięter wieżowca - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Dziedziniec starego zamku - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Miasto przyszłości widziane z perspektywy człowieka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Widok holu w teatrze - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

ROK 2017:

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Wnętrze holu w multikinie - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Wielka budowa w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

Przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych:

 

ROK 2022:

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym i szklanym naczyniem" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą, dynamiczną, a zarazem zamknietą. Posługując się wybranymi przez siebie elementemi geometrycznymi (kwadrat lub trójkąt), zbudować kompozycję plastyczną rytmiczną, charakteryzującą się widocznym zakłóceniem ciągłości rytmicznej w dwóch dowolnie wybranych miejscach. Należy zachować odległości między elementami, natomiast w punktach zakłócających rytm, mogą one dotykać do siebie lub na siebie nachodzić.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, otwartą, o wyraźnych cechach falującego rytmu. Posługując się wybranymi przez siebie elementami geometrycznymi (kwadrt, trójkąt lub koło), zbudować układ plastyczny, który będzie charakteryzował się wrażeniem falowania powierzchni. Zjawisko rytmizacji powinno być podkreślone zastosowaniem trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski). Istnieje możliwość zmiany wielkości elementów  wykorzystanych.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2021:

 

Zestaw I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką, szklanym naczyniem i żółtą draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, statyczną, czarno-białą a jednocześnia zamknietą. Posługując się wybranym przez siebie elementem geometrycznym (kwadrat lub trójkąt), zbudować kompozycję rytmiczną charakteryzującą się narastaniem i zanikiem struktur rytmicznych, które można porównać do zjawiska harmonijnego falowania. Rezultat taki można uzyskać poprzez zastosowanie zróżnicowanej skali użytych elementów.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną a zarazem otwartą, o wyraźnych cechach rytmu zakłóconego w dowolnie wybranym punkcie. Posługując się wybranym przez siebie elementem geometrycznym (kwadrt lub trójkąt), zbudować układ plastyczny, w którym da się wyodrębnić zachowanie porządku struktury rytmicznej.  Zjawisko rytmizacji powinno być podkreślone zastosowaniem trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą, zamkniętą wywołującą iluzję wklęsłości płaszczyzny w jej punkcie centralnym. Posługując się zbiorem lini o zróżnicowanej grubości, zbudować układ plastyczny wywołujący sugestywne wrażenie deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną o wyraźnych cechach rytmu. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat, trójkat lub koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, w dowolnie określonym miejscu.  Do realizacji zadania należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2020:

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się zbiorem elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym naczyniem, butelką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat lub trójkąt) zbudować kompozycję rytmiczną noszącą cechy optycznego zniekształcenia. Poprzez zróżnicowaną skalę elementów wywołać wrażenie falowania powierzchni.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną o wyraźnych cechach rytmu. Posługując się wybranym przez siebie zbiorem elementów geometrycznych (kwadrat, trójkat lub koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, w dowolnie określonym miejscu.  Do realizacji zadania należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2019:

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się elementami linearnymi o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą, wywołującą wrażenie zakłócenia płaszczyzny w dwóch, wybranych miejscach. Posługując się zbiorem elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję noszącą sugestywne cechy zniekształcenia płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzeni. Dla podkreślenia tego wrażenia należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty), a jeden z nich powinien być potraktowany jako barwa dominująca.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2018

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Posługując się zbiorem linii i kwadratów zaproponować kompozycję czarno-białą, rytmiczną, charakteryzującą się statyką. Praca powinna posiadać cechy koncepcyjnej czytelności przedstawionego układu plastycznego.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Korzystając z elementów podanych w zadaniu 2 (patrz wyżej), zbudować kompozycję otwartą, opierającą się na trzech kolorach podstawowych (niebieski, czerwony, żółty). Zaprezentowana praca ma charakteryzować się dynamiką, a zastosowany kolor ma ten dynamizm podkreślać. W celu uwypuklenia cech dynamicznych można posłużyć się różnicowaniem skali poszczególnych elementów.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać czarno-białą kompozycję płaską, wywołującą złudzenie optycznej deformacji płaszczyzny w trzech dowolnie wybranych punktach. Do realizacji powyższego zadania należy użyć zbioru elementów linearnych charakteryzujących się zróżnicowaniem szerokości i kształtu.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Zaproponować kompozycję płaską, kolorową. Wykorzystując zbiór kwadratów oraz posługując się trzema kolorami podstawowymi (niebieski, czerwony, żółty), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzennej. Właściwe posługiwanie się kolorem, jaki i zmiana skali poszczególnych elementów powinno podkreślić założenie zawarte w zadaniu. 

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2017:

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym naczyniem i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, czarno-białą, wywołującą wrażenie optycznego odkształcenia płaszczyzny. Do powyższego zadania należy użyć linii o niejednorodnej grubości i zróżnicowanym charakterze. Dla uzyskania czytelności odkształcenie powinno dotyczyć jednego, dowolnie wybranego punktu kompozycji.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, o wyraźnie zakłóconym rytmie. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą zakłócone zrytmizowanie powierzchni. Dla spotęgowania ogólnego wrażenia wizualnego użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony i  żółty).

Wymiary 30x30 cm. czas trwania 60 min. (1 godzina).

Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych

Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych:

  • Rektor powołuje osoby, które są członkami zespołu techniczno-organizacyjnego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, które wraz z Działem Rekrutacji prowadzą nadzór organizacyjny nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
  • Dział Rekrutacji w porozumieniu z kierownikami jednostek wyznacza nauczycieli, którzy będą sprawowali nadzór na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.
  • Wyznaczeni nauczyciele nie mogą sprawować nadzoru na sprawdzianie uzdolnień plastycznych na kierunek, z którym są bezpośrednio związani.
  • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje wyznaczonych nauczycieli, do pełnienia w danej sali nadzoru nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
  • Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje Komisje Egzaminacyjne, przygotowujące tematy egzaminacyjne oraz oceniające prace ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych.
  • Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny.
  • Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.


Do zadań zespołu techniczno-organizacyjnego należy:
1)    organizacja sprawdzianu uzdolnień plastycznych;
2)    przygotowanie sal oraz stanowisk dla kandydatów.

Do zadań nauczycieli pełniących nadzór w danej sali należy:
1)    weryfikacja przygotowanych stanowisk dla kandydatów;
2)    udostępnienie odpowiednich arkuszy wraz z przygotowanym miejscem dla wprowadzenia danych kandydata;
3)    sprawdzenie listy kandydatów przypisanych do danej sali;
4)    kodowanie prac.

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
1)    opracowanie tematów egzaminacyjnych na sprawdziany uzdolnień plastycznych;
2)    sprawdzenie prac ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych;
3)    wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
4)    sporządzenie grupowych protokołów.


Nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, na protokole odnotowują wszystkie momenty opuszczenia sali przez kandydata i jego powrotu do sali.
Podczas trwania sprawdzianu uzdolnień plastycznych, w danej sali mogą przebywać tylko kandydaci przypisani do danej sali, nauczyciele sprawujący nadzór, posiadający powołanie do danej sali, członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego odpowiedzialni za organizację sprawdzianu, pracownicy Działu Rekrutacji oraz Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby nie wymienionej powyżej.
Po zakończeniu sprawdzianu, sporządzany jest protokół z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych przez powołanych nauczycieli, pełniących nadzór w danej sali.


Komisja Egzaminacyjna opracowuje tematy egzaminacyjne, zgodnie z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień plastycznych, określonych właściwą uchwałą senatu w sprawie zasad przyjęć na studia.
Komisja Egzaminacyjna opracowuje po trzy zestawy tematów egzaminacyjnych dla poszczególnych sprawdzianów uzdolnień plastycznych.
Komisja Egzaminacyjna przekazuje zabezpieczone w zamkniętej kopercie zestawy tematów egzaminacyjnych członkom zespołu techniczno-organizacyjnego w dniu sprawdzianu uzdolnień plastycznych.
Losowanie tematów egzaminacyjnych, odbywa się z udziałem Pełnomocnika ds. rekrutacji oraz członków zespołu techniczno-organizacyjnego.
Członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego przekazują wylosowane tematy w zabezpieczonych kopertach pracownikom sprawującym nadzór w poszczególnych salach. Nauczyciele pełniący nadzór otwierają przy kandydatach zamkniętą kopertę i przekazują tematy kandydatom.


Po zakończonym sprawdzianie uzdolnień plastycznych, nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, dokonują w swojej sali kodowania prac.
Zakodowane i anonimowe prace są przekazywane Komisji Egzaminacyjnej w celu ich oceny.

Komisja egzaminacyjna po dokonaniu oceny prac:
1)    wprowadza uzyskane punkty z zakodowanych prac do systemu wraz z ich uzasadnieniem;
2)    sporządza grupowe protokoły dla zakodowanych prac.
2.    Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.
3.    Dział Rekrutacji drukuje odkodowane przez system indywidualne protokoły oceny poszczególnych prac.
4.    Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus