75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Sprawdziany uzdolnień plastycznych

Sprawdziany uzdolnień plastycznych

kierunek: architektura

informacje ogólne

Kandydatów na kierunek architektura obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.
  • Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.

Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

  • Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

 

przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

ROK 2019

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Idąc krętą uliczką starego miasta położonego na wzgórzu- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze muzeum sztuki - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica w zabytkowym mieście, przy której znajduje się współczesny budynek- rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze teatru widziane z ostatniego rzędu widowni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2018

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Widok miasta z górnych pięter wieżowca - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Dziedziniec starego zamku - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miast przyszłości widziane z perspektywy człowieka - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Widok holu w teatrze - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2017

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy - czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze holu w multikinie - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2016

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miasto portowe widziane od strony morza – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Moje wyobrażenie wnętrza labolatorium naukowego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miasto z rzeką i mostem - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Podwórko starej kamienicy - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Task two-piece on the given topics - time 5 hours / drawings done on site with stamp

Part I - The city with the river and the bridge - hand drawing with a pencil an a larger sheet of supplied paper

Part II - The backyard of an old house -hand drawing with a pencil on a smaller sheet of supplied paper

 

ROK 2015

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Bulwar nadrzeczny w mieście – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wraki samochodów na starym podwórku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Budynek grożący zawaleniem - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Spacer wzdłuż murów starego miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Kawiarnia na molo - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2014

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wsi spokojna, wsi wesoła… – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wielkomiejska ulica z drapaczami chmur – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Rupieciarnia na strychu - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Spacer w dżungli wielkiego miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Magazyn rzeczy znalezionych - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Miasto przyszłości - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2013

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wesołe miasteczko – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze lombardu – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Spacer plantami wzdłuż średniowiecznych murów miejskich - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Fontanna na małym placu - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2012

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Stare miasto portowe – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: W karczmie – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Baza osadników na Marsie - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Pokój studenta architektury - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

ROK 2011

 

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Ruiny zamku górujące nad miasteczkiem – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze cyrku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Plac budowy w centrum miasta - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Moje wyobrażenie wnętrza laboratorium naukowego - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Ulica, na której stara architektura sąsiaduje z nowoczesną - rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze księgarni - rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

kierunek: wzornictwo
kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego

informacje ogólne

Kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego obowiązuje  sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 4 godziny; polega na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego dotyczącego zadanego tematu oraz wykonaniu zadanych kompozycji: barwnej i czarno-białej; łącznie uzyskać można 400 punktów.
  • Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata na studia jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 200 punktów.
  • Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których sprawdzian nie obowiązuje.
  • Przebieg sprawdzianu:

Zadanie 1

Studium rysunkowe martwej natury na zadany temat, technika - rysunek na papierze (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

Potrzebne materiały: ołówki, gumka

 

Zadanie 2  

Wykonanie dwóch kompozycji:

a) Kompozycja barwna o wymiarach 30 cm x 30 cm na papierze (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

b) Kompozycja czarno-biała o wymiarach 30 cm x 30 cm (biały brystol o wymiarach 50 cm x 70 cm).

  • Potrzebne materiały: papiery w kolorach : niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 x 297 mm), nożyczki, klej, linijka, cyrkiel
  • Sprawdzian ma na celu sprawdzenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykazanie znajomość kompozycji na płaszczyźnie, proporcji, światłocieniowego traktowania bryły oraz perspektywy.

przykładowe tematy sprawdzianu uzdolnień plastycznych

ROK 2019

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i zieloną butelką" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny. Posługując się elementami linearnymi o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję rytmiczną wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w trzech wybranych przez siebie miejscach.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o cechach sugestywnej rytmizacji. Posługując się elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do silnego zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć trzech kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą  wywołującą wrażenie zakłócenia płaszczyzny w dwóch, wybranych miejscach. Posługując się zbiorem elementów linearnych o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję noszącą sugestywne cechy zniekształcenia płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzeni. Dla podkreślenia tego wrażenia należy użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony, żółty), a jeden z nich powinien być potraktowany jako barwa dominująca.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2018

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z naczyniami i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Posługując się zbiorem linii i kwadratów zaproponować kompozycję czarno-białą rytmiczną, charakteryzującą się statyką. Praca powinna posiadać cechy koncepcyjnej czytelności przedstawionego układu plastycznego.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Korzystając z elementów podanych w zadaniu 2 (patrz wyżej), zbudować kompozycję otwartą, opierającą się na trzech kolorach podstawowych (niebieski, czerwony, żółty). Zaprezentowana praca ma charakteryzować się dynamiką, a zastosowany kolor ma ten dynamizm podkreślać. W celu uwypuklenia cech dynamicznych można posłużyć się różnicowaniem skali poszczególnych elementów.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszaną konewką i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać czarno-białą kompozycję płaską, wywołującą złudzenie optycznej deformacji płaszczyzny w trzech dowolnie wybranych punktach. Do realizacji powyższego zadania należy użyć zbioru elementów linearnych charakteryzujących się zróżnicowaniem szerokości i kształtu.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Zaproponować kompozycję płaską, kolorową. Wykorzystując zbiór kwadratów oraz posługując się trzema kolorami podstawowymi (niebieski, czerwony, żółty), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzennej. Właściwe posługiwanie się kolorem, jaki i zmiana skali poszczególnych elementów powinno podkreślić założenie zawarte w zadaniu. 

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2017

 

ZESTAW I 

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury - technika ołówek.

Temat: "Martwa natura z blaszanym naczyniem i draperią" - Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską czarno-białą wywołującą wrażenie optycznego odkształcenia płaszczyzny. Do powyższego zadania należy użyć linii o niejednorodnej grubości i zróżnicowanym charakterze. Dla uzyskania czytelności odkształcenie powinno dotyczyć jednego, dowolnie wybranego punktu kompozycji.

Wymiary 30x30 cm.  Czas trwania 60 min. (1 godzina).

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o wyraźnie zakłóconym rytmie. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą zakłócone zrytmizowanie powierzchni. Dla spotęgowania ogólnego wrażenia wizualnego użyć trzech kolorów podstawowych (niebieski, czerwony i  żółty).

Wymiary 30x30 cm. czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2016

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z konewką i butelką”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską czarno-białą wywołującą wrażenie zakłócenia płaszczyzny w czterech dowolnie wybranych miejscach. Do realizacji zadania należy użyć elementów linearnych o zmiennej grubości oraz zróżnicowanym, niejednorodnym charakterze w taki sposób aby sugestywnej podkreślić określone w temacie założenie. Należy przy tym dążyć do prostoty rozwiązań plastycznych.

 

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym przez siebie elementem geometrycznym (do wyboru kwadrat lub trójkąt), zbudować kompozycję otwatą o zakłóconym rytmie. Należy użyć do tego celu trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony, żółty), w sposób uwydatniający to zakłócenie i wzkazujący na sens użytego koloru.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z konewką, butelką i draperią”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską czarno-białą wywołującą wrażenie optycznego odkształcenia płaszczyzny w dwóch dowolnie wybranych punktach. Do powyższego zadania należy użyć elementów  linearnych o niejednorodnej grubości i zróżnicowanym charakterze.

Nalezy dażyć do czytelności rozwiązań plastycznych.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się kwadratem zaproponować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzennej. Użycie trzech kolorów podstawowych ma na celu podkreślenie tego wrażenia.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

 

ROK 2015

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z naczyniami”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą.

Posługując się elementami linearnymi o zróżnicowanej grubości i zmiennej dynamice zbudować kompozycję wywołującą wrażenie rytmicznej deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się elementami geometrycznym (trójkąt), zbudować kompozycję rytmiczną. Dla spotęgowania wrażenia rytmu należy użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty), ale w taki sposób, aby jeden z nich stanowił dominantę kolorystyczną.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura ze szklanymi naczyniami”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą dynamiczną.

Posługując się elementami linearnymi o zróżnicowanej grubości charakterze zbudować kompozycję sugestywnie określającą to założenie.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny w jednym dowolnie wybranym punkcie. Należy użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty) oraz zastosować zróżnicowanie skali elementów.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

zestaw III

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z blaszaną konewką”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykorzystując linię i kwadrat zbudować rytmiczną kompozycję dynamiczną czarno-białą. Można posługiwać się różnicowaniem skali elementów dla spotęgowania wrażenia rytmu, ale w taki sposób aby nie wywołało to wrażenia niepotrzebnego chaosu.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Korzystając z elementów podanych w zadaniu 2 (patrz wyżej) zaproponować kompozycję opartą na trzech kolorach podstawowych (niebieski, czerwony i żółty). Kompozycja ma mieć charakter statyczny, w której kolor będzie pełnił rolę porządkującą.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2014

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z naczyniem szklanym”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą wrażenie optycznego zdeformowania płaszczyzny.  Posługując się elementem linearnym o zróżnicowanej grubości, zbudować kompozycję sugestywnie określającą powyższe założenie.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzeni poprzez zagęszczenie lub różnicowanie wielkości zastosowanych elementów. Dla spotęgowania tego wrażenia użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z żółtą draperią”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą.

Posługując się elementem linearnym o zróżnicowanej grubości, zbudować kompozycję plastyczną wywołującą wrażenie optycznego zdeformowania (falowania) płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (trójkąt), zbudować kompozycję rytmiczną. Dla podkreślenia struktury układu rytmicznego należy użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty) oraz zróżnicowanej wielkości użytych elementów.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW III

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z naczyniami”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję optycznego odkształcenia płaszczyzny w jednym, wybranym przez siebie obszarze. Posługując się elementem linearnym o zróżnicowanej grubości i charakterze, zbudować układ plastyczny podkreślający wrażenie tego odkształcenia.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję plastyczną wywołującą wrażenie perspektywy. Należy posłużyć się zagęszczaniem oraz zróżnicowaniem wielkości zastosowanych elementów. Dla podkreślenia logiki założenia kompozycyjnego użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty). Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2013

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z warzywami”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą wrażenie falowania płaszczyzny.  Posługując się elementem linearnym o zróżnicowanej grubości, zbudować kompozycję wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie iluzji przestrzennej. Dla spotęgowania tego wrażenia użyć trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony i żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z konewką”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję płaską, statyczną, czarno-białą.

Posługując się wybranym przez siebie jednym elementem geometrycznym (kwadrat, trójkąt, koło), zbudować kompozycję rytmiczną. Poprzez zróżnicowaną skalę elementu wywołać wrażenie falowania powierzchni.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową, dynamiczną.

Posługując się wybranym jednym elementem geometrycznym do wyboru (kwadrat, trójkąt, koło), zbudować kompozycję o zakłóconym rytmie, używając trzech podstawowych kolorów (niebieski, czerwony, żółty).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2012

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z e szklanym dzbankiem”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję załamania płaszczyzny w dwóch punktach. Posługując się elementem linearnym o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję wywołującą wrażenie deformacji płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kolorową kompozycję płaską, rytmiczną o cechach dynamizmu.

Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję posiadającą tendencję zmierzającą do zrytmizowania powierzchni. Dla podkreślenia wrażenia rytmu użyć jednego z wybranych kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).


 

ZESTAW II

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z blaszaną konewką”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą wrażenie zakłócenia płaszczyzny

w jednym, wybranym miejscu. Posługując się elementem linearnym o niejednorodnej grubości, zbudować kompozycję  noszącą widoczne cechy zniekształcenia.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie sugestywnej iluzji przestrzeni. Dla podkreślenia tego wrażenia należy użyć trzech kolorów podstawowych a jeden z nich powinien być potraktowany jako dominanta barwna.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

ROK 2011

 

ZESTAW I

 

Zadanie 1:

Wykonać rysunek z natury – technika ołówek.

Temat: „Martwa natura z warzywem”. Obserwując martwą naturę wykonać rysunek o zróżnicowanej kresce, walorze i światłocieniu.

Wielkość rysunku 50x70 cm. Czas trwania 120 min. (2 godziny).

 

Zadanie 2:

Wykonać kompozycję czarno-białą wywołującą iluzję załamania płaszczyzny. Posługując się elementem linearnym o zróżnicowanej grubości, zbudować kompozycję wywołującą wrażenie odkształcenia tej płaszczyzny.

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

Zadanie 3:

Wykonać kompozycję płaską, kolorową o zakłóconym rytmie. Posługując się wybranym elementem geometrycznym (kwadrat), zbudować kompozycję wywołującą wrażenie zakłócenia przestrzeni rytmicznej. Dla spotęgowania tego wrażenia użyć jednego

z wybranych kolorów podstawowych (czerwony, żółty lub niebieski).

Wymiary 30x30 cm. Czas trwania 60 min. (1 godzina).

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus