Mathematical Methods in Data Analysis

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku (7 semestrów)

Czy wiesz że?

Czy wiesz, czym różnią się dane od informacji? Dane nie interpretują niczego, ponieważ są bez znaczenia, podczas gdy informacje, które uzyskujemy na podstawie danych są znaczące i istotne.

Poznaj nasz kampus