Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 zostanie określona przez Senat Politechniki Łódzkiej do 30 kwietnia 2024 r.


Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba
miejsc
Min.** Liczba miejsc

Min.**

Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 30 10    
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS 70 50    
analityka chemiczna WCH 105 15    
architektura WBAIŚ 90 30    
architektura (język angielski) WBAIŚ 30 15    
automatyka i robotyka WM 90 30    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 105 15 50 15
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 25 15    
biotechnologia WBINOŻ 140 15    
budownictwo WBAIŚ 180 30    
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* 25 10    
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* 25 15    
Business Studies OIZ/CKM 30 15    
chemia WCH 120 15    
chemia budowlana WCH 40 15    
Computer Science WEEIA/CKM* 50 15    
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ 60 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 80 15    
elektrotechnika WEEIA 80 15 65 15
energetyka WM 90 30    
fizyka techniczna WFTIMS 60 12    
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 25 15    
Information Technology WFTIMS/CKM* 30 15    
informatyka WEEIA 210 15 50 15
informatyka stosowana WFTIMS 240 30    
informatyka w ochronie środowiska WCH 80 15    
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
90 15 40 15
inżynieria biomedyczna WEEIA 75 15    
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 60 15    
inżynieria materiałowa WM 30 15    
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 60 15    
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 90 30    
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 30 12    
logistyka WOIZ 65 20    
marketing w przemyśle WOIZ 30 20    
matematyka stosowana WFTIMS 95 20    
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* 27 15    
Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
mechanika i budowa maszyn WM 120 45 60 15
mechatronika WEEIA 105 15    
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 75 15    
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* 27 15    
nanotechnologia WCH 90 15    
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP 55 12 30 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 90 15    
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 75 15    
technologia chemiczna WCH 120 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 75 15    
transport WM 60 30    
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 60 15 30 15
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 30 15    
wzornictwo WTMIWT 90 15    
zarządzanie WOIZ 45 20    
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ 65 20 45 20

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**   minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kierunku
 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Poznaj nasz kampus