STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków - rok akad. 2021/2022

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba
miejsc
Min.*** Liczba miejsc

Min.***

Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 30 10    
analityka chemiczna WCH 115 15    
architektura WBAIŚ 90 15    
architektura (język angielski) WBAIŚ 30 15    
automatyka i robotyka WM 90 40    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 90 40 30 20
biogospodarka WBINOŻ 30 15    
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 25 15    
biotechnologia WBINOŻ 140 25    
budownictwo WBAIŚ 180 15 60 15
Business and Technology WZIP/CKM* 25 15    
Business Studies WZIP/CKM* 25 15    
chemia WCH 130 15    
chemia budowlana WCH 45 15    
Computer Science WEEIA/CKM* 25 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 60 40    
elektrotechnika WEEIA 60 40 60 40
energetyka WM 90 40    
fizyka techniczna WFTIMS 30 12    
Gestion et Technologie ZIP/CKM* 25 10    
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 25 15    
Information Technology WFTIMS/CKM* 25 15    
Informatyka WEEIA 180 40 45 30
Informatyka stosowana WFTIMS 210 30    
informatyka w ochronie środowiska WCH 90 15    
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WZIP
90 15 30 15
inżynieria biomedyczna WEEIA 60 40    
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 60 15    
inżynieria materiałowa WM 60 15    
inżynieria środowiska WIPOŚ 60 15    
inżynieria środowiska w budownictwie** WBAIŚ 90 15 30 15
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 30 12    
inżynieria zarządzania ZIP 45 20    
logistyka WZIP 60 20    
matematyka stosowana WFTIMS 100 20    
Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
mechanika i budowa maszyn WM 180 60 60 15
mechatronika WEEIA 90 40    
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 90 15    
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* 25 15    
nanotechnologia WCH 90 15    
papiernictwo i poligrafia ZIP/CPP 40 12 30 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 90 15    
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 60 40    
technologia chemiczna WCH 130 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 110 25    
transport WM 60 40    
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 60 15    
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 90 15    
zarządzanie WZIP 45 30    
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP 60 20 45 20

 

* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**studia przewidziane do uruchomienia
***minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kierunku

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Fields of first-cycle studies

Admission limits for the first year of first - cycle studies  starting in the winter semester of the academic year 2021/2022

Field of study  conducted in Polish/in English Full-time
studies
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Part-time
studies
(extramural)
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Advanced Biobased and Bioinspired Materials conducted in English 30 10    
Advanced Design and Technology conducted in Polish 30 12    
Applied Computer Science conducted in Polish 210 30    
Applied Mathematics conducted in Polish 100 20    
Architecture conducted in Polish 90 15    
Architecture conducted in English 30 15    
Automatic Control and Robotics conducted in Polish 90 40    
Automation and Robot Control conducted in Polish 90 40 30 20
Bioeconomy conducted in Polish 30 15    
Biomedical Engineering conducted in Polish 60 40    
Biomedical Engineering and Technologies conducted in English 25 15    
Biotechnology conducted in Polish 140 25    
Business and Technology conducted in English 25 15    
Business Studies conducted in English 25 15    
Chemical Analytics conducted in Polish 115 15    
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish 60 15    
Chemical Technology conducted in Polish 130 15    
Chemistry conducted in Polish 130 15    
Chemistry of Building Materials conducted in Polish 45 15    
Civil Engineering conducted in Polish 180 15 60 15
Computer Science conducted in Polish 180 40 45 30
Computer Science conducted in English 25 15    
Control Systems of Intelligent Buildings conducted in Polish 60 40    
Design conducted in Polish 90 15    
Electrical Engineering conducted in Polish 60 40 60 40
Electronics and Telecommunications conducted in Polish 60 40    
Electronic and Telecommunication Engineering conducted in English 25 15    
Environmental Engineering conducted in Polish 60 40    
Environmental Engineering in Civil Construction* conducted in Polish 90 15 30 15
Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish 110 25    
Gestion et Technologie conducted in English and
French
25 10    
Industrial Biotechnology conducted in English 25 15    
Information Technology conducted in English 25 15    
Information Technology in Environmental Protection conducted in Polish 90 15    
Logistics conducted in Polish 60 20    
Management conducted in Polish 45 30    
Management and Production Engineering conducted in Polish 60 20 45 20
Management Engineering conducted in Polish 45 20    
Manager of Food and Nutrition conducted in Polish 90 15    
Materials Engineering conducted in Polish 60 15    
Mechanical Engineering conducted in Polish 180 60 60 15
Mechanical Engineering conducted in English 25 15    
Mechatronics conducted in Polish 90 40    
Modelling and Data Science conducted in English 25 15    
Nanotechnology conducted in Polish 90 15    
Occupational Safety Engineering conducted in Polish 90 15 30 15
Paper and Printing Technology conducted in Polish 40 12 30 12
Power Engineering conducted in Polish 90 40    
Technical Physics conducted in Polish 30 12    
Textiles and Fashion Industry conducted in Polish 60 15    
Textiles and Fashion Industry conducted in English 30 12    
Transport conducted in Polish 60 40    
Urban Planning conducted in Polish 90 15    
* Degree programmes to be opened up

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

Poznaj nasz kampus