STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba
miejsc
Min.** Liczba miejsc

Min.**

Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 24 15    
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS 60 40    
analityka chemiczna WCH 105 15    
architektura WBAIŚ 90 30    
architektura (język angielski) WBAIŚ 30 15    
automatyka i robotyka WM 90 40    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 90 40 30 15
biogospodarka WBINOŻ 30 15    
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 25 15    
biotechnologia WBINOŻ 120 15    
budownictwo WBAIŚ 150 30    
Business and Technology WOIZ/CKM* 25 15    
Business Studies WOIZ/CKM* 25 15    
chemia WCH 120 15    
chemia budowlana WCH 40 15    
Computer Science WEEIA/CKM* 25 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 60 40    
elektrotechnika WEEIA 60 40 60 40
energetyka WM 90 40    
fizyka techniczna WFTIMS 30 12    
Gestion et Technologie WOIZ/CKM* 25 10    
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 25 15    
Information Technology WFTIMS/CKM* 25 15    
informatyka WEEIA 180 40 45 30
informatyka stosowana WFTIMS 210 30    
informatyka w ochronie środowiska WCH 80 15    
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
90 15 30 15
inżynieria biomedyczna WEEIA 60 40    
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 60 15    
inżynieria materiałowa WM 30 15    
inżynieria ochrony środowiska***  WIPOŚ 60 15    
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 90 30    
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 30 15    
logistyka WOIZ 60 20    
matematyka stosowana WFTIMS 60 20    
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* 25 15    
Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
mechanika i budowa maszyn WM 135 60 60 15
mechatronika WEEIA 90 40    
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 90 15    
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* 25 15    
nanotechnologia WCH 80 15    
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP 40 15 30 15
planowanie przestrzenne WBAIŚ 90 30    
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 60 40    
technologia chemiczna WCH 120 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 90 15    
transport WM 60 40    
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 60 15    
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 30 15    
wzornictwo WTMIWT 90 15    
zarządzanie WOIZ 45 20    
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ 60 20 45 20

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**   minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kierunku
*** studia przewidziane do uruchomienia  

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Fields of first-cycle studies

Admission limits for the first year of first - cycle studies  starting in the winter semester of the academic year 2022/2023

Field of study  conducted in Polish/in English Full-time
studies
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Part-time
studies
(extramural)
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Actuary and Financial Analysis conducted in Polish 60 40    
Advanced Biobased and Bioinspired Materials conducted in English 24 15    
Advanced Design and Technology conducted in Polish 30 15    
Applied Computer Science conducted in Polish 210 30    
Applied Mathematics conducted in Polish 60 20    
Architecture conducted in Polish 90 30    
Architecture conducted in English 30 15    
Automatic Control and Robotics conducted in Polish 90 40    
Automation and Robot Control conducted in Polish 90 40 30 15
Bioeconomy conducted in Polish 30 15    
Biomedical Engineering conducted in Polish 60 40    
Biomedical Engineering and Technologies conducted in English 25 15    
Biotechnology conducted in Polish 120 15    
Business and Technology conducted in English 25 15    
Business Studies conducted in English 25 15    
Chemical Analytics conducted in Polish 105 15    
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish 60 15    
Chemical Technology conducted in Polish 120 15    
Chemistry conducted in Polish 120 15    
Chemistry of Building Materials conducted in Polish 40 15    
Civil Engineering conducted in Polish 150 30    
Computer Science conducted in Polish 180 40 45 30
Computer Science conducted in English 25 15    
Control Systems of Intelligent Buildings conducted in Polish 60 40    
Design conducted in Polish 90 15    
Electrical Engineering conducted in Polish 60 40 60 40
Electronics and Telecommunications conducted in Polish 60 40    
Electronic and Telecommunication Engineering conducted in English 25 15    
Environmental Engineering conducted in Polish 60 15    
Environmental Engineering in Civil Construction conducted in Polish 90 30    
Food and Nutrition Manager conducted in Polish 90 15    
Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish 90 15    
Gestion et Technologie conducted in English and French 25 10    
Industrial Biotechnology conducted in English 25 15    
Information Technology conducted in English 25 15    
Information Technology in Environmental Protection conducted in Polish 80 15    
Logistics conducted in Polish 60 20    
Management conducted in Polish 45 20    
Management and Production Engineering conducted in Polish 60 20 45 20
Materials Engineering conducted in Polish 30 15    
Mathematical Methods in Data Analysis  conducted in English 25 15    
Mechanics and Mechanical Engineering conducted in Polish 135 60 60 15
Mechanical Engineering conducted in English 25 15    
Mechatronics conducted in Polish 90 40    
Modelling and Data Science conducted in English 25 15    
Nanotechnology conducted in Polish 80 15    
Occupational Safety Engineering conducted in Polish 90 15 30 15
Paper and Printing Technology conducted in Polish 40 15 30 15
Power Engineering conducted in Polish 90 40    
Technical Physics conducted in Polish 30 12    
Textiles and Fashion Industry conducted in Polish 60 15    
Textiles and Fashion Industry conducted in English 30 15    
Transport conducted in Polish 60 40    
Urban Planning conducted in Polish 90 30    
 

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

Poznaj nasz kampus