Biotechnologia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Czy wiesz że?

Czy wiesz, że DNA ludzkiej komórki ma długość 2 m? Gdyby połączyć ze sobą DNA wszystkich komórek w organizmie człowieka, to ich długość byłaby znacznie większa niż odległość z Ziemi do Słońca i z powrotem.

Poznaj nasz kampus