STRONA GŁÓWNA

Biotechnologia

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie niezbędne do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich właściwej eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska. Studenci tego kierunku poznają elementy bioinformatyki, ekonomii i zarządzania bezpieczeństwem produktu. Zdobywają wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego oraz potrafią korzystać z zasobów informacji patentowej i pracować w zespole.

W wyniku zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i inżynieryjnych, absolwenci biotechnologii są przygotowani do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających, m.in.: selekcję oraz ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, inżynierię molekularną enzymów, prowadzenie procesów biosyntezy i biotransformacji, izolowanie i oczyszczanie bioproduktów oraz ich analitykę i diagnostykę.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
  • żywność funkcjonalna
  • mikrobiologia przemysłowa
  • technologia fermentacji
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku biotechnologia potrafią funkcjonować na styku technologii i najnowszych metod inżynierii biologicznej oraz mogą współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Podobnie jak wszyscy absolwenci Politechniki Łódzkiej, wykazują się znajomością języka obcego na poziomie minimum B2.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są  przygotowani do pracy w różnych gałęziach przemysłu, w których wykorzystywane są bioprocesy. Mogą zajmować się ochroną środowiska na stanowiskach organizatorów produkcji, technologów i kontrolerów produkcji. Potrafią projektować linie produkcyjne z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych oraz są przygotowani do pracy w laboratoriach analitycznych i badawczych z użyciem materiału biologicznego, jak i nowoczesnej aparatury. Mają opanowane techniki komputerowe oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

Inżynierowie mogą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów i kursów podyplomowych oraz kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich). Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu są zdolni do prowadzenia własnej działalności produkcyjno‑handlowej oraz potrafią łatwo dostosować się do wymagań pracy w innych dziedzinach.

 

Polski

Poznaj nasz kampus