STRONA GŁÓWNA

Dokumenty

Wzory dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej zostaną opublikowane po zatwierdzeniu Zarządzenia Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie terminów składania wniosków w postępowaniu o potwierdzanie efektów uczenia się oraz wzorów dokumentów obowiązujących przy potwierdzaniu efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej od roku akademickiego 2021/2022.

 

 

Poznaj nasz kampus